Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Omówienie kluczowych zmian w pracy dzielnicowych

Data publikacji 22.11.2016

Dzisiaj w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się odprawa Koordynatora Wojewódzkiego działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym z Komendantami powiatowymi i miejskimi Policji, sprawującymi nadzór nad służbą prewencyjną oraz kierownikami dzielnicowych.

Odprawa dotyczyła istoty nowej formuły pracy dzielnicowych oraz wybranych elementów funkcjonowania tych struktur w województwie małopolskim, zgodnie z koncepcją „dzielnicowy bliżej nas”. Dzisiejszą odprawę rozpoczął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, który wskazał jakie oczekiwania społeczne stawiane są w kontekście zadań dzielnicowego.

W dalszej części policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przedstawili kluczowe kierunki zmian w pracy dzielnicowych w odniesieniu do nowych regulacji prawnych Komendanta Głównego Policji. Podkreślono także rolę aplikacji mobilnej „Moja Komenda” w kontekście ułatwienia kontaktu obywatelom z dzielnicowymi oraz rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako ważnego narzędzia służącego do sygnalizowania problemów przez mieszkańców.

Podczas odprawy omówiono również stan bezpieczeństwa na drogach publicznych województwa małopolskiego w bieżącym roku oraz wyznaczono kierunki działań, mających na celu skuteczną ochronę życia, zdrowia i mienia użytkowników dróg.

(KWP w Krakowie / ms)

Powrót na górę strony