Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie wspólnych służb w sezonie letnim

Data publikacji 23.11.2016

W Regionalnym Centrum Ratownictwa Medycznego w Witnicy odbyło się podsumowanie pracy związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie minionego sezonu letniego. W spotkaniu udział wzięli gorzowscy policjanci oraz przedstawiciele pozostałych służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych na terenie powiatu gorzowskiego. Nie zabrakło również przedstawicieli niemieckich służb.

Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą w czasie sezonu letniego, to priorytet dla wszystkich służb i instytucji za to odpowiedzialnych. Ważnym elementem z tym związanym jest wielobiegunowa współpraca. Aby wspólne działania były jak najbardziej skuteczne, niezbędne jest wyciąganie odpowiednich wniosków z dotychczasowej pracy. We wtorek /22 listopada/ w Regionalnym Centrum Ratownictwa Medycznego w Witnicy odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w czasie minionego sezonu letniego, w tym wspólnych służb patrolowych polsko-niemieckich. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy. To właśnie ten wielofunkcyjny i nowoczesny obiekt jest doskonałym potwierdzeniem wzorowej przygranicznej współpracy, który został współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu pn „Bezpieczne pogranicze – budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa w Witnicy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

W podsumowaniu sezonu wakacyjnego 2016 w powiecie gorzowskim wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu, szef gorzowskich policjantów – insp. Stanisław Panek, jego zastępca nadkom. Wiesław Adamski, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. - mł. insp. Zbigniew Pytka, przedstawiciele kadry kierowniczej gorzowskiej komendy, a także Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Straży Rybackiej, Lasów Państwowych, związków wędkarskich. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele niemieckich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i współpracę.

Sezon letni to również wzmożony ruch na drogach i zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego ważnym elementem dyskusji było przedstawienie i omówienie kwestii związanych z pracą policjantów drogówki i pozostałych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Wspólna dyskusja i podsumowanie sezonu letniego przyczyni się do jeszcze skuteczniejszej pracy w przyszłości.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ms)

Powrót na górę strony