Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko - włoskie porozumienie dotyczące wspólnych patroli

Data publikacji 24.11.2016

Dziś w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Zwierzchnikiem Policji Państwowej, Dyrektorem Generalnym Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli.

Wspominane porozumienie w imieniu polskiej Policji podpisał nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, z kolei w imieniu strony włoskiej podpis złożył Prefekt gen. Franco Gabrielli, szef włoskiej Policji Państwowej.

Podpisanie porozumienia to kolejny krok w rozwoju polsko-włoskiej współpracy policyjnej. Jej celem jest poprawa efektywności działania obu służb w obszarze utrzymania porządku publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia turystom.

Jak wynika bowiem z danych statystycznych na temat ruchu turystycznego Polska - Włochy, uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki dynamicznie rośnie nie tylko liczba Polaków odwiedzających Włochy, ale także liczba Włochów przyjeżdżających do naszego kraju. Nasi obywatele najchętniej w sezonie zimowym spędzają czas we włoskich regionach górskich, w sezonie letnim odwiedzają głównie Wenecję, Florencję i Rzym. Włosi natomiast goszczą przede wszystkim w Warszawie i Krakowie.

Porozumienie zostało podpisane na okres trzech lat, z możliwością automatycznego jego przedłużenia i weszło w życie w dniu jego podpisania.

Warto wspomnieć, że dzisiejsza uroczystość jest kolejnym etapem w rozwoju polsko-włoskiej współpracy policyjnej. Dotychczas była ona również prowadzona w aspekcie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz w aspekcie szkoleniowym, obejmując takie elementy jak doskonalenie technik alpinistycznych dla grup antyterrorystycznych oraz technik narciarstwa dla policjantów, pełniących służbę na stokach narciarskich. 

(BMWP KGP / ar)

Powrót na górę strony