Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy bliżej nas

Data publikacji 25.11.2016

Program MSWiA zakłada, że dzielnicowy przez cały swój czas pełni funkcje policjanta, który bezpośrednio kontaktuje się z mieszkańcami. To zmiany, które wzmacniają jego rolę. Lubuscy policjanci nadzorujący pracę dzielnicowych zapoznali się z programem.

Na terenie województwa lubuskiego trwa wdrożenie nowej formuły funkcjonowania służby dzielnicowych opartej o opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji program „Dzielnicowy bliżej nas”. Program ten wraz z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz odtwarzaniem Posterunków Policji stanowi spójny system zbliżający Policję do społeczeństwa. W systemie tym szczególną rolę odgrywają dzielnicowi.

Trwające na terenie województwa lubuskiego działania skutkowały odciążeniem dzielnicowych od innych zadań i uzupełnieniem stanów osobowych, a tym samym zwiększeniem obecności dzielnicowych w przydzielonych rejonach służbowych. Każdy może w prosty sposób skontaktować się ze swoim dzielnicowym. Znaczącym ułatwieniem w kontaktach jest wdrożenie aplikacji mobilnej Moja Komenda. Szybko znajdziemy tam informacje umożliwiające odnalezienie dzielnicowego. Kolejnym etapem jest system szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, który ma na celu przygotowanie do realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Realizowane są one zarówno w ramach nowego programu szkolenia specjalistycznego dzielnicowych w poszczególnych jednostkach miejskich i powiatowych.

25 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej KWP w Gorzowie Wlkp. przeprowadzono szkolenie przeznaczone dla policjantów bezpośrednio nadzorujących pracę dzielnicowych w jednostkach terenowych. Komendanci, naczelnicy oraz kierownicy wysłuchali informacji dotyczących zmian w służbie dzielnicowego. Szkolenie rozpoczął mł. insp. Zbigniew Pytka, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. podkreślając znaczenie służby dzielnicowych i potrzebę uspołecznienia działań Policji. Eksperci Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. omówili dotychczasowy model funkcjonowania służb dzielnicowych. Przedstawiono także koncepcję nowej formuły działania w ramach programu MSWiA. Zajęcia prowadzili również psycholodzy lubuskiej komendy. Mówili oni o komunikacji dzielnicowego ze społecznością lokalną.

Kolejne szkolenia będą prowadzone w poszczególnych jednostkach terenowych. Do końca 2016 roku zostaną nimi objęci wszyscy dzielnicowi województwa lubuskiego.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ms)

Powrót na górę strony