Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy policjanci ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Data publikacji 25.11.2016

Policjanci z garnizonu dolnośląskiego zakończyli kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. To pierwsze takie szkolenie w kraju, w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy, przeprowadzone przez komendę wojewódzką policji. Wszyscy uczestnicy kursu po zdaniu egzaminów uzyskali tytuł ratownika.

Dolnośląscy policjanci w ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyli w kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Komendą Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu jako pierwsza wśród komend wojewódzkich w kraju wprowadziła kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy do realizacji w ramach doskonalenia zawodowego. W kursie uczestniczyło 10 funkcjonariuszy.

Celem kształcenia było przygotowanie ratowników Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie pełnienia służby, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich zespołom ratownictwa medycznego.

Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.  Podczas prowadzonych zajęć jego uczestnicy zapoznali się m. in.:

 • Z organizacją ratownictwa medycznego w Polsce,
 • Z wyposażeniem zestawów ratownictwa medycznego R-1, R-0 oraz ich wykorzystaniem,
 • Z zagadnieniami dotyczącymi  elementów anatomii i fizjologii oraz w jaki sposób można ocenić stan zdrowia poszkodowanego,
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo ratownika, osób poszkodowanych oraz bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia,
 • Jakie są zasady defibrylacji metodą półautomatyczną i automatyczną,
 • W jaki sposób prowadzi się resuscytację osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia,
 • Jak postępować z osobą przy urazach mechanicznych, chemicznych, termicznych i elektrycznych,
 • Jak należy postępować w przypadku zdarzeń pojedynczych, a jak w przypadku zdarzeń masowych. 

Szkolenie zakończone zostało egzaminem. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zaliczyli kurs i nadany im został tytuł ratownika.

KWP we Wrocławiu / ig

 • Dolnośląscy policjanci ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Dolnośląscy policjanci ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Dolnośląscy policjanci ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Dolnośląscy policjanci ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Dolnośląscy policjanci ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Dolnośląscy policjanci ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Opis filmu: Dolnośląscy policjanci ukończyli kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.59 MB)

Powrót na górę strony