Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie dla narkotyków…” projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014 – 2020

Data publikacji 25.11.2016

W Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się konferencja Programu Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014 - 2020. Jednym z elementów w ramach tego międzynarodowego przedsięwzięcia zaprezentowanym podczas spotkania jest projekt pn. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” współfinansowany przez Unię Europejską, a realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, jako partnera wiodącego wspólnie z policją niemiecką.

23 listopada 2016 roku w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się konferencja Programu Współpracy Interreg Polska Saksonia 2014 - 2020 pod tytułem „Dlaczego partnerską współpracę transgraniczą warto rozwijać?”. Jednym z elementów w ramach tego przedsięwzięcia jest projekt pn. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” współfinansowany przez Unię Europejską, który został zaprezentowany podczas spotkania.

Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, która realizuje ten projekt w latach 2016 - 2018 reprezentował insp. Andrzej Łuczyszyn - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz przedstawiciele Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych dolnośląskiej komendy policji Pani Violetta Sołtysik i Pani Agnieszka Smolara.

Główne cele projektu:

  • stworzenie warunków dla optymalnej transgranicznej współpracy policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej;
  • podniesienie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników policji zajmujących się tematyką narkotykową;
  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców pogranicza polsko - saksońskiego na temat problemów związanych z zażywaniem substancji odurzających.

Partnerem Wiodącym tego przedsięwzięca jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały:

  • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  • Dyrekcja Policji w Görlitz.

Projekt pt. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020.

(KWP we Wrocławiu / ms)

Powrót na górę strony