Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne przywrócone posterunki – w Korczynie i Wiśniowej

Data publikacji 25.11.2016

- Przez cztery lata mieszkańcy Korczyny i Wiśniowej byli pozbawieni stałej bezpośredniej opieki policjantów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który obiecał przywracanie posterunków Policji, teraz konsekwentnie z tych obietnic się wywiązuje. Rozpoczęliśmy proces odbudowywania sieci posterunków i komend – mówił minister Mariusz Błaszczak w Korczynie.

Szef MSWiA odtworzył dziś kolejne dwa posterunki. Posterunek Policji w Korczynie zlikwidowany został pod koniec 2012 roku. Wniosek o reaktywację posterunku złożył wójt gminy, postulaty odtworzenia jednostki zgłaszali także mieszkańcy.  Rejon obsługiwany przez posterunek obejmuje obszar gminy Korczyna czyli 7 miejscowości i około 11 tysięcy mieszkańców.

- Moim obowiązkiem jako ministra spraw wewnętrznych i administracji jest dążenie do realnej poprawy bezpieczeństwa obywateli w całej Polsce, dlatego regularnie otwieramy nowe posterunki i przywracamy jednostki zlikwidowane – podkreślał szef MSWiA podczas uroczystości w Korczynie.

Tego samego dnia, symbolicznie przywrócony został posterunek w Wiśniowej. Jednostka została zlikwidowana również w 2012 roku. Potrzebę reaktywacji posterunku zgłaszali okoliczni mieszkańcy oraz wójt. Rejon obsługiwany przez posterunek obejmuje obszar gminy Wiśniowa (13 miejscowości, około 8,4 tys. mieszkańców).

Program przywracania posterunków policji jest odpowiedzią na działanie poprzedniego rządu. Koalicja PO-PSL w latach 2007-2015 zlikwidowała ponad połowę, czyli 418 z 817 tego rodzaju jednostek. Ich zamykanie nie było poprzedzone właściwymi analizami. Zmiany nie przyniosły spodziewanych oszczędności, przyczyniły się natomiast do obniżenia poczucia bezpieczeństwa obywateli. Posterunki są przywracane tam gdzie potrzebują ich mieszkańcy. To ich opinie dotyczące zagrożeń były brane pod uwagę w czasie konsultacji społecznych. W sumie przeprowadzono ponad 12 tys. spotkań, w których uczestniczyło 217 tys. osób.  Do końca października 2016 r. otwarte zostały 24 posterunki.

MSWiA / ws

  • Kolejne przywrócone posterunki – w Korczynie i Wiśniowej
  • Kolejne przywrócone posterunki – w Korczynie i Wiśniowej
  • Kolejne przywrócone posterunki – w Korczynie i Wiśniowej
Powrót na górę strony