Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mobilny Punkt Profilaktyki odwiedził 17 powiatów na Mazowszu

Data publikacji 30.11.2016

Pod logiem programu profilaktyczno-edukacyjnego „B&N”, czyli B-jak Bezpieczny i N-jak Niechroniony policjanci na co dzień zajmujący się ruchem drogowym oraz profilaktyką dzieci i młodzieży organizowali i przeprowadzali festyny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia odbywały się w szkołach, parkach, na skwerach miejskich, jak również na terenach przyległych do galerii handlowych. Dzięki temu uczestnikami spotkań mogły być osoby w każdym wieku, nie tylko dzieci, ale też ich opiekunowie.

Od wiosny do początku zimy Mobilny Punkt Profilaktyki odwiedził 17 powiatów garnizonu mazowieckiego. W sumie aż 79 miejsc. W spotkaniach z policjantami z udziałem Mobilnego Punktu Profilaktyki uczestniczyło niemal 6,5 tys osób.

Dzieci uczestniczące w happeningach mogły poczuć się jak prawdziwi kierowcy. Po wyznaczonym torze poruszały się rowerami i autochodzikami, stosując się do znaków drogowych. Największą atrakcją dla najmłodszych były wspomniane autochodziki, w których trzymając za kierownicę i stosując się do znaków czy sygnałów dawanych przez policjantów kierujących ruchem mali kierowcy mogli doświadczyć prawdziwego ruchu ulicznego. Młodzi uczestnicy ruchu prezentując swoje umiejętności dawali dowód na to, że bardzo dobrze i szybko przyswajają przepisy ruchu drogowego.

W trakcie spotkań policjanci przeprowadzili też szereg pogadanek na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów. Ponadto w ramach działań profilaktyczno-prewencyjnych „Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem” nauczyciele i pedagodzy zostali zapoznani z wyposażeniem walizki narkotykowej. To specjalne narzędzie Mobilnego Punktu Profilaktyki, które pozwala na przybliżenie gronu pedagogicznemu przedmiotów i metod jakie stosuje młodzież zażywająca środki odurzające. Dzięki temu dorośli mogli zobaczyć różne substancje psychoaktywne zabronione przez prawo. Poznali nazwy narkotyków i dopalaczy, ich wygląd oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą służyć ich przechowywaniu, przetwarzaniu, a następnie zażywaniu.

Mobilny Punkt Profilaktyki w kolejne tournée wyruszy już na wiosnę odwiedzając kolejne powiaty Mazowsza. Najmłodsi jak i ich opiekunowie znów będą mieli okazję do świetnej zabawy, która co najważniejsze uczy.

KWP zs. w Radomiu / ig

  • Mobilny Punkt Profilaktyki odwiedził 17 powiatów na Mazowszu
  • Mobilny Punkt Profilaktyki odwiedził 17 powiatów na Mazowszu
  • Mobilny Punkt Profilaktyki odwiedził 17 powiatów na Mazowszu
  • Mobilny Punkt Profilaktyki odwiedził 17 powiatów na Mazowszu
  • Mobilny Punkt Profilaktyki odwiedził 17 powiatów na Mazowszu
  • Mobilny Punkt Profilaktyki odwiedził 17 powiatów na Mazowszu
Powrót na górę strony