Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Webinar „Działalność RAN POL – w obliczu ruchów imigracyjnych i radykalizacji”

Data publikacji 05.12.2016

W konsekwencji dotychczasowej współpracy z nieformalną Grupą Roboczą sieci RAN (ang. Radicalisation Awareness Network) działającą pod auspicjami Komisji Europejskiej przedstawicielka Biura Prewencji KGP wzięła udział w szkoleniu webinarowym organizowanym przez CEPOL (European Police College) i grecką policję.

Webinar, czyli szkolenie internetowe adresowane do policjantów z krajów członkowskich UE obyło się 1 grudnia 2016 roku. Wzięło w nim udział łącznie 257 uczestników z 18 krajów Unii Europejskiej, m.in. takich jak Grecja, Niemcy, Belgia, Holandia, Szwecja, Cypr, Malta, Łotwa czy Polska. Wśród odbiorców szkolenia znaleźli się zarówno policjanci z różnych poziomów organizacyjnych, od ministerstw do lokalnych komend policji, ale również przedstawiciele ministerstw sprawiedliwości, straży granicznych, straży więziennych, straży ochrony wybrzeża oraz pracownicy portów.

Podczas szkolenia przedstawiciel greckiej policji zaprezentował rozwiązania stosowane w zakresie  walki z radykalizmem, a także sposoby rozpoznawania symptomów mogących świadczyć o radykalizacji zachowań imigrantów. Z kolei przedstawiciel RAN’u omówił cele funkcjonowania Sieci, dotychczas zrealizowane inicjatywy, a także wydarzenia zaplanowane do realizacji w roku 2017. Organizatorzy szkolenia byli również zainteresowani przedstawieniem polskich rozwiązań w zakresie policyjnej profilaktyki społecznej, przygotowywania i implementacji programów profilaktycznych oraz szkoleń dla policjantów prowadzonych w przedmiotowym zakresie. Na zaproszenie greckiej policji i Sieci RAN podinsp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs – radca w Biurze Prewencji, omówiła rolę działań prewencyjnych w zapobieganiu radykalizmowi i aktom terrorystycznym.

Opisywane szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła zarówno duża liczba uczestników, jak też ich aktywność podczas części webinaru przeznaczonej na zadawanie pytań.

(Biuro Prewencji KGP / ms)

Powrót na górę strony