Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe radiowozy i odprawa służbowa

Data publikacji 06.12.2016

Policjanci z Augustowa, Grajewa i Łomży otrzymali nowe radiowozy. W uroczystym apelu, poświęceniu i przekazaniu pojazdów służbowych funkcjonariuszom Policji wziął udział m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński i Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Omówienie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa podlaskiego oraz w powiecie kolneńskim, funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to niektóre z zagadnień poruszonych z kolei na odprawie służbowej w KPP w Kolnie.

Uroczyste przekazanie nowego radiowozu policjantom Komendy Powiatowej Policji w Augustowie z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

N placu Komendy Powiatowej Policji w Augustowie odbył się uroczysty apel, podczas którego został przekazany do służby nowy oznakowany radiowóz Policji. W uroczystościach udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan starszy brygadier Jarosław Wendt, kapelan augustowskich policjantów ks. Kanonik Stanisław Wroński oraz przedstawiciele samorządu i uczniowie klasy mundurowej. Do augustowskiej komendy trafił samochód marki KIA Cee’d wyposażony w benzynowy silnik o mocy 135 koni mechanicznych. Zakup auta został sfinansowany przez Burmistrza Augustowa, Burmistrza Miasta i Gminy Lipsk, Wójta Gminy Bargłów Kościelny, Wójt Gminy Nowinka oraz Wójta Gminy Sztabin, co stanowiło połowę wartości pojazdu. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Komendy Głównej Policji. Nowy radiowóz został przekazany funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego, dzięki czemu będzie mógł służyć poprawie bezpieczeństwa na drogach powiatu augustowskiego. Dzisiejsze spotkanie rozpoczął młodszy inspektor Arkadiusz Bobowicz, który przywitał wszystkich zebranych. Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, który podziękował przedstawicielom samorządu lokalnego za wsparcie finansowe augustowskich policjantów. Komendant Wojewódzki Policji Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz podkreślał, że dzięki takiej współpracy możliwe jest osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu augustowskiego.

Uroczyste przekazanie nowych radiowozów w Grajewie z udziałem Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie odbył się uroczysty apel z okazji oddania do użytku placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania nowych radiowozów, które zasilą flotę Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. 

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński. Spotkanie rozpoczął kierujący grajewską Strażą Pożarną st. bryg. Andrzej Jabłoński, który przywitał wszystkich zebranych. Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Ministra Jarosława Zielińskiego, który podziękował przedstawicielom lokalnego samorządu za wsparcie finansowe grajewskich służb mundurowych. Następnie miało miejsce poświęcenie nowych radiowozów oraz symboliczne ich przekazanie funkcjonariuszom Policji. Pan minister Jarosław Zieliński w asyście Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - nadbrygadiera Leszka Suskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku - nadinsp. Daniela Kołnierowicza, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Jarosława Wendta oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu grajewskiego, wręczył policjantom kluczyki do nowych radiowozów. Kolejnym punktem spotkania było uroczyste otwarcie inwestycji, tj, placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele duchowieństwa i lokalnych instytucji. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9 PSK w Grajewie – Joanny Sulkowskiej, obok pododdziału Policji i Straży Pożarnej, stanęła także młodzież z klasy mundurowej, zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec”,aby wspólnie uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu.

Dzięki finansowemu wsparciu lokalnych samorządów Komenda Powiatowa Policji w Grajewie zyskała cztery nowe auta, które w znaczący sposób poprawią nie tylko komfort pracy funkcjonariuszy, ale także ich skuteczność. Udział Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Grajewo, Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, w Szczuczynie oraz Urzędu Gminy Wąsosz, w dofinansowaniu zakupu samochodów jest przykładem na to, że idea bezpieczeństwa jest szczególnie bliska władzom powiatu. Łączna kwota jaką samorządy przeznaczyły na dofinansowanie zakupu nowych aut to ponad 133 tysiące złotych, druga połowa wartości aut pochodziła ze środków budżetowych Komendy Głównej Policji. Wsparcie pozostałych lokalnych samorządów jest także zauważalne od wielu lat. Dzięki finansowej pomocy jaką grajewska Policja uzyskała z Urzędu Gminy Grajewo i Gminy Radziłów zakupiony został niezbędny sprzęt elektroniczny oraz kamizelki taktyczne dla policjantów. Urząd Miejski w Rajgrodzie od wielu lat,co roku, pokrywa koszty utrzymania dodatkowych patroli policyjnych, które dbają o bezpieczeństwo na terenie gminy Rajgród w sezonie wakacyjnym. Zarówno policjanci jak i samorządowcy z władz powiatowych, miejskich i gminnych kultywują ideę ścisłej współpracy w realizacji celów związanych z utrzymaniem ładu prawnego i zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego.

Systematyczna modernizacja floty policyjnej niewątpliwie poprawia warunki służby funkcjonariuszy, a to z pewnością przekłada się na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grajewskiego. Dwa nowe radiowozy trafią do Posterunków Policji w Rajgrodzie i Szczuczynie. Kolejne dwa zasilą tabor Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji. Funkcjonariusze grajewskiej komendy Policji dziękują wszystkim samorządom za wsparcie wierząc, że nowe radiowozy to kolejna dobra inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu grajewskiego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na odprawie służbowej w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Głowny Państwowej Straży Pożarnej Pan nadbrygadier Leszek Suski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Pan st.brygadier Jarosław Wendt wzięli udział w odprawie służbowej z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. W spotkaniu uczestniczył również kapelan kolneńskich policjantów Ksiądz Kanonik Stanisław Uradziński. Wśród zaproszonych gości byli między innym  przedstawiciele samorządów z Kolna, Stawisk, Małego Płocka i Turośli oraz przedstawiciele Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Zebranym towarzyszyła młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kolnie Pan mł.insp. Artur Żebrowski, który przywitał wszystkich zebranych.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, który po powitaniu przybyłych na odprawę podkreślił, że aby odnieść sukces na kanwie bezpieczeństwa i porządku publicznego niezbędna jest współpraca wszystkich służb i społeczeństwa. Podziękował przedstawicielom zebranych służb, że potrafią współdziałać, co sprawdziło się podczas zabezpieczenia tegorocznych Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO.

W dalszej części wystąpienia Sekretarz Stanu w MSWiA wręczył podziękowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka funkcjonariuszowi, który brał udział w zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO.

W kolejnym etapie spotkania Wiceminister Pan Jarosław Zieliński oraz szef podlaskich policjantów szczególną uwagę poświęcili służebnej roli Policji i funkcji dzielnicowego, którego zadaniem jest nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim niesienie pomocy osobom jej potrzebującym. Sekretarz Stanu podkreślał, że polska Policja powinna być przyjazna dla uczciwych obywateli, a groźna dla przestępców.

Podczas spotkania w kolneńskiej komendzie Pan Wiceminister MSWiA oraz Komendant Wojewódzki Policji zachęcali słuchaczy do korzystania z nowego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zwrócili uwagę, że praca policjantów musi opierać się na stałej współpracy ze społeczeństwem, ponieważ wtedy jest najbardziej skuteczna i prowadzi do likwidowania zidentyfikowanych zagrożeń i zapobiegania im w przyszłości, co jest głównym założeniem nowego policyjnego narzędzia, jakim jest „mapa”.

Znaczna część odprawy poświęcona była bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie województwa podlaskiego, w także w powiecie kolneńskim. Podkreślano, że jednym z priorytetów polskiej Policji jest ograniczenie liczby wypadków drogowych, a co za tym idzie zwiększenie liczby służb na drogach, które będą widoczne i pomocne wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Szef podlaskich policjantów zapewnił słuchaczy, że jeżeli ktoś będzie przejeżdżał przez województwo podlaskie, to na pewno spotka patrol Policji. Wszystko po to, aby chronić zdrowie i życie ludzkie.

Prelegenci podkreślili także ważność noszenia elementów odblaskowych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy szybko zapada zmrok, często pada deszcz i widoczność jest ograniczona. Minister Jarosław Zieliński i nadinspektor Daniel Kołnierowicz namawiali wszystkich do używania "odblasków". Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz zaznaczył, że jest to również uwarunkowane prawem, ale najważniejszy jest wzrost poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trakcie spotkania wręczono elementy odblaskowe przybyłej młodzieży.

W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  nadbrygadier Leszek Suski oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt przedstawiając zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności o czym należy pamiętać i jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panu Jarosławowi Zielińskiemu pamiątkowego grawertonu od  policjantów i strażaków pow kolneńskiego za inicjowanie nowatorskich przedsięwzięć oraz aktywne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Poniedziałkowe uroczystości w Łomży

W Łomży odbyło się przekazanie do służby nowych radiowozów. które zasiliły flotę Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Uroczystość odbyła się z udziałem mundurowych z łomżyńskiej jednostki oraz zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  Pan nadbrygadier Leszek Suski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Pan starszy brygadier Jarosław Wendt. Obecni byli też przedstawiciele służb mundurowych, lokalnych samorządów, duchowieństwa oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Spotkanie rozpoczął kierujący łomżyńską Policją Pan komisarz Marek Sienkiewicz, który przywitał wszystkich zebranych. Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, który podziękował przedstawicielom samorządu lokalnego za wsparcie finansowe w zakupie radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Dzięki takiej współpracy możliwe jest osiągnięcie wspólnego celu, zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i powiatu. Po przemówieniach obecny na uroczystości Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski poświecił nowe radiowozy łomżyńskiej Policji. Kluczyki do nich wręczył funkcjonariuszom Pan Jarosław Zieliński wraz z przedstawicielami samorządów, które wsparły finansowo zakup samochodów.

Do Komendy Miejskiej Policji w Łomży trafiły dwa pojazdy kia ceed, wyposażone w silniki benzynowe o poj. 1,6l i  mocy 135 KM oraz dwa ople corsy wyposażone w silniki benzynowe o poj. 1,2l i mocy 69 KM. Łączna kwota zakupu wszystkich samochodów wyniosła ponad 200 tysięcy złotych, z czego połowa pochodziła ze środków samorządowych, natomiast pozostała kwota z budżetu Komendy Głównej Policji.

Systematyczna modernizacja floty policyjnej poprawia warunki służby funkcjonariuszy, a to z pewnością przekłada się na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Dwa nowe radiowozy przekazane zostały dzielnicowym Łomży, których służba traktowana jest w sposób priorytetowy. To dzielnicowy jest policjantem „pierwszego kontaktu” ze społeczeństwem, więc inwestycja w przekazane dziś pojazdy to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców miasta Łomża. Dwa kolejne zasiliły Posterunki Policji w Nowogrodzie i Śniadowie. Będą służyć głównie mieszkańcom gmin Nowogród, Zbójna, Miastkowo i Śniadowo.

Z myślą o studentach uczelni, przy której odbyła się uroczystość przekazania radiowozów policjanci zorganizowali stoisko profilaktyczne. Zainteresowani mieli możliwość dowiedzieć się czym jest i na jakich zasadach działa policyjne narzędzie informatyczne, jakim jest Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz w jaki sposób z niego korzystać. Mundurowi rozdawali też elementy odblaskowe, i zachęcali do korzystania z nich na terenie miasta.

Po uroczystości, w auli Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się Seminarium profilaktyczne, którego tematem był: „Czad cichy zabójca”. Honorowy Patronat nad Seminarium objął Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński. Na spotkaniu prelegenci – specjaliści ds. pożarnictwa oraz zaproszeni goście omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zimowego sezonu grzewczego i radzili jak ustrzec się przed skutkami nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych.

Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz w swoim wystąpieniu podkreślił rolę dzielnicowych we współdziałaniu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz nawiązał do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – jako narzędzia, które Policja powinna traktować w kategorii wyznacznika oczekiwań społecznych. Zachęcał także zgromadzonych w auli studentów do aktywnego korzystania z tego narzędzia. Pan Minister Jarosław Zieliński odniósł się natomiast do bezpieczeństwa na drogach, a w sposób szczególny, poruszył kwestię bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, podkreślając jak ważne jest być widocznym. Następnie rozdał uczestnikom Seminarium elementy odblaskowe. Wytypowanym wcześniej osobom wręczył też czujniki czadu.

W trakcie uroczystości, Pan komisarz Ryszard Duchnowski pełniący dotychczas obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie, otrzymał z rąk wiceministra MSWiA akt powołania na to stanowisko. 

Wykład zwieńczony został pokazem działania służb ratunkowych podczas akcji związanej z ratowaniem życia przy silnym zadymieniu pomieszczenia, w którym przebywał człowiek.

(KWP w Białymstoku)

 

 • KPP w Augustowie

 • Uroczyste przekazanie nowego radiowozu
 • Uroczyste przekazanie nowego radiowozu
 • Uroczyste przekazanie nowego radiowozu
 • Uroczyste przekazanie nowego radiowozu
 • Uroczyste przekazanie nowego radiowozu
 • Uroczyste przekazanie nowego radiowozu
 • KPP w Grajewie

 • przekazanie nowych radiowozów
 • przekazanie nowych radiowozów
 • przekazanie nowych radiowozów
 • przekazanie nowych radiowozów
 • przekazanie nowych radiowozów
 • przekazanie nowych radiowozów
 • KPP w Kolnie

 • odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie
 • odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie
 • odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie
 • odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie
 • odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie
 • odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie
 • KMP w Łomży

 • przekazanie radiowozów
 • przekazanie radiowozów
 • przekazanie radiowozów
 • przekazanie radiowozów
 • przekazanie radiowozów
 • przekazanie radiowozów
Powrót na górę strony