Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w systemie bezpieczeństwa cywilnej komunikacji lotniczej w Polsce

Data publikacji 07.12.2016

Dziś, w rocznicę podpisania Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, zwanej potocznie konwencją chicagowską (7 grudnia 1944 r.), obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego.

Należy podkreslić, że cywilna komunikacja lotnicza stanowi najbezpieczniejszy rodzaj transportu, z którego z roku na rok w naszym kraju korzysta coraz większa liczba pasażerów.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w roku 2015 liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodowym - regularnym i czarterowym, w piętnastu portach lotniczych (mieszczących się w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Rzeszowie, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Lublinie, Radomiu, Modlinie, Łodzi i Szczytnie) wyniosła 30 391 992 pasażerów, co w porównaniu do roku 2014 stanowi wzrost o 12,3% (27 052 316 pasażerów). Natomiast w pierwszym półroczu 2016 r. obsłużonych zostało 15 271 888 pasażerów, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o10,3%.

Tym bardziej pamiętać należy, że w dobie szeroko identyfikowanych na świecie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, zapewnienie bezpieczeństwa cywilnej komunikacji lotniczej stawia przed służbami państwowymi szereg wyzwań i zadań do realizacji.

Dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, w portach lotniczych i w ich bezpośrednim rejonie, w oparciu o przepisy międzynarodowe, unijne oraz krajowe, zwłaszcza ustawę Prawo lotnicze, zorganizowany został system bezpieczeństwa, w którym istotne zadania realizowane są przez służb państwowe, w tym m.in. Policję ale również przez zarządzających portami lotniczymi - działających poprzez służbę ochrony lotniska, a także inne podmioty działające na lotniskach.

Policja w tym swoistym systemie bezpieczeństwa i ochrony portów lotniczych, realizując postanowienia wynikając z ustawy o Policji, a także ustawy Prawo lotnicze i aktów wykonawczych, podejmuje szereg istotnych zadań, w tym m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w porcie lotniczym poprzez nasilenie przedsięwzięć o charakterze patrolowo - interwencyjnym i operacyjno - rozpoznawczym, również w rejonie lotniska,
 • zwalczanie przestępczości pospolitej oraz ochrona mienia na podległym obszarze,
 • obserwację pasażerów odlatujących i przylatujących,
 • zabezpieczanie porządku w ruchu drogowym w rejonie portu lotniczego,
 • przejmowanie osób naruszających warunki bezpieczeństwa lotniska lub pasażerów naruszających warunki przewozu,
 • organizację przedsięwzięć w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej (np. rozpoznanie pirotechniczne i neutralizacja odnalezionych ładunków lub urządzeń wybuchowych),
 • zabezpieczanie pobytu VIP-ów (stosowanie szczególnych procedur bezpieczeństwa),
 • współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi na terenie lotniska, w szczególności ze Strażą Graniczną i służbą ochrony lotniska, w tym udział w pracach Zespołu Ochrony Lotniska kierowanym przez zarządzającego portem lotniczym.

Zadania te realizowane są przez funkcjonariuszy z jednostek/komórek lotniskowych Policji, gdzie największą jest Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie, a także jednostek Policji na terenie których umiejscowione są porty lotnicze w ramach doraźnej służby.

Obecny stan bezpieczeństwa w portach lotniczych to również zasługa funkcjonariuszy Policji.

Zdjęcia: Krzysztof Chrzanowski - BKS KGP

BP KGP / ig

 • Policja w systemie bezpieczeństwa cywilnej komunikacji lotniczej w Polsce
 • Policja w systemie bezpieczeństwa cywilnej komunikacji lotniczej w Polsce
 • Policja w systemie bezpieczeństwa cywilnej komunikacji lotniczej w Polsce
Powrót na górę strony