Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci rozpoczęli kurs w zakresie uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego

Data publikacji 09.12.2016

Wczoraj (8 grudnia br.) na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach woj. małopolskie rozpoczęła się kolejna edycja kursu szkoleniowego dla policjantów, aplikujących o nadanie uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.

Jak wynika z szacunkowych danych statystycznych ok. 4 miliony Polaków uprawia sporty zimowe i deklaruje czynne uprawianie narciarstwa lub snowboardingu. Popularyzowaniu tej formy rekreacji niewątpliwie sprzyja tworzenie nowych tras narciarskich. Istotną sprawą dla osób tam przebywających jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa, za które zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich odpowiada zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi.

Mając na względzie systematyczny wzrost liczby zwolenników uprawiania sportów zimowych, które oprócz dostarczania wrażeń estetycznych i relaksu niosą za sobą również zagrożenia w postaci popełniania przestępstw i wykroczeń oraz dostrzegając potrzebę wspierania działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z zorganizowanych terenów narciarskich, Policja od wielu lat podejmuje działania wpisujące się w ten obszar bezpieczeństwa. Wypełnia tym samym ustawowe cele powołania tej formacji jako służącej społeczeństwu i dbającej o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego współdziałając przy tym z odpowiednimi podmiotami na rzecz ratownictwa górskiego i narciarskiego.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji od 2010 roku współdziała ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w zakresie szkoleń „policjantów-narciarzy” pełniących służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Efektem tej współpracy było podpisanie w dniu 19 października 2011 r. w Krakowie Porozumienia między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich. Niniejsze Porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat.

Bardzo dobra współpraca z SITN-PZN w zakresie szkoleń przełożyła się na podpisanie w dniu 8 października 2014 r. nowego Porozumienia, które obowiązuje do 2018 r. Przedmiotowe Porozumienie umożliwia m. in. coroczne organizowanie kursów szkoleniowych dla policjantów, prowadzonych przez przedstawicieli SITN-PZN, w zakresie techniki jazdy na nartach, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz oceny niebezpiecznych zachowań uczestników tej formy rekreacji. Pierwsza edycja kursu odbyła się w 2011 r. Tegoroczny kurs odbędzie się na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach. Został on podzielony na dwie tury: od 8 do 15 grudnia br. oraz od 2 do 8 stycznia 2017 r. Uprawnieni instruktorzy – wykładowcy SITN-PZN szkolą policjantów z teoretycznych oraz praktycznych aspektów narciarstwa.

Do chwili obecnej w ramach Porozumienia uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało 75 funkcjonariuszy, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN 42 policjantów. Nabyte podczas szkolenia umiejętności oraz wiedzę wykorzystują w swoich jednostkach Policji podczas pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich, a także podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowujących policjantów do służby na stokach.

Pozostaje nam życzyć, aby wszyscy uczestnicy kursu dołączyli do grona  instruktorów  narciarstwa PZN, a nabyte umiejętności i wiedzę wykorzystywali podczas służby na zorganizowanych terenach narciarskich.

BP KGP / ig

  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs w zakresie uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs w zakresie uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs w zakresie uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs w zakresie uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs w zakresie uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
  • Kolejni policjanci rozpoczęli kurs w zakresie uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego
Powrót na górę strony