Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyczny "portret" gwałciciela

Data publikacji 18.03.2006

Liczba przestępstw zgwałcenia (art. 197 k.k.) od kilku lat systematycznie spada, w 2005 r. Policja zarejestrowała 1987 tego typu przestępstw, tj. o 8,7 proc. mniej niż rok wcześniej, w 2000 r. było ich 2.399. Zarzuty przedstawiono 1.089 podejrzanym dorosłym i 94 nieletnim. Najczęściej do tego typu przestępstw dochodziło w budynkach wielorodzinnych.

Statystyczny portret Liczba przestępstw zgwałcenia (art. 197 k.k.) od kilku lat systematycznie spada, w 2005 r. Policja zarejestrowała 1987 tych przestępstw, tj. o 8,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Spośród tej liczby przestępstw:
• 1773 miało kwalifikację z par. 1 lub 2
• 214 miało kwalifikacje z par. 3 (zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą)

Policjanci wykryli w 2005 r. 84,1 proc. przestępstw zgwałcenia, co skutkowało przedstawieniem zarzutów 1.089 podejrzanym dorosłym i 94 nieletnim.

1.400 przestępstw było popełnionych indywidualnie przez dorosłego, 92 indywidualnie przez nieletniego, 81 przestępstw popełnionych zostało przez co najmniej 3 sprawców.

1588 przestępstw popełniono w formie dokonania, 396 - w formie usiłowania, 2 – podżegania, 1 – pomocnictwa.

Sprawca groził ofiarom:
• W 9 p-twach bronią palną
• W 2 p-twach bronią gazową
• W 1 p-twie bronią pneumatyczną
• W 43 p-twach niebezpiecznym narzędziem
• W 1 p-twie psem lub innym zwierzęciem

Wśród osób pokrzywdzonych było 331 małoletnich.

Na ogólną liczbę 1.183 podejrzanych było 10 kobiet.

Podział podejrzanych wg ich wieku przedstawia się następująco:
• 94 podejrzanych do 16 lat (w tym 1 kobieta)
• 162 podejrzanych w wieku 17-20 lat
• 167 podejrzanych w wieku 21-24 lat
• 178 podejrzanych w wieku 25-29 lat (w tym 2 kobiety)
• 460 podejrzanych w wieku 30-49 lat (w tym 7 kobiet)
• 122 podejrzanych w wieku ponad 50 lat

6 podejrzanych było niepoczytalnych, 3 było w wieku do 13 roku życia.

Aż 637 podejrzanych nie było uprzednio karanych sądownie (133 było już karanych za podobne p-twa, 357 – za inne przestępstwa, 56– b.d.)

Wobec podejrzanych zastosowane zostały następujące środki zapobiegawcze:
• Dozór Policji – 216
• Zakaz opuszczania kraju – 4
• Poręczenie majątkowe – 24
• Placówka oświatowo wychowawcza – 10
• Dozór kuratora – 1
• Areszt –613 (z tego trwały – 551, uchylony – 62)

Najczęściej podejrzanymi były osoby bezrobotne: poszukujące pracy - 349 i nie poszukujące pracy – 227, następnie pracujący – 279, emeryci i renciści – 84, uczniowie, studenci – 186, prowadzący własne gospodarstwo rolne – 36, nielegalnie zatrudnieni – 14.

3 podejrzanych popełniło przestępstwo podczas przerwy w wykonywaniu kary, 5 podczas okresowego zwolnienia z ZK, 2 podczas ucieczki z miejsca izolacji, 2 w czasie oczekiwania na rozpoczęcie wykonywania kary.

W stosunku do 649 podejrzanych ustalono trzeźwość w momencie popełnienia przestępstwa, 416 (czyli 64 proc.) z nich było w tym momencie pod wpływem alkoholu, 5 pod wpływem narkotyków.

Miejsce popełnienia przestępstwa (klasa miejscowości):
Wieś – 555 przestępstw
• Miasto do 5 tys. mieszkańców – 49 przestępstw
• Miasto 5 – 10 tys. mieszkańców –75 przestępstw
• Miasto 10 – 20 tys. mieszkańców – 148 przestępstw
• Miasto 20 – 50 tys. mieszkańców – 256 przestępstw
• Miasto 50 – 100 tys. mieszkańców – 206 przestępstw
• Miasto 100 – 200 tys. mieszkańców – 228 przestępstw
• Miasto 200 – 500 tys. mieszkańców – 256 przestępstw
• Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców – 214 przestępstw

Spośród 1.987 przestępstw zgwałcenia – w wybranych miejscach dokonano:
• 16 w restauracjach, pubach, barach
• 348 w domach jednorodzinnych
• 569 w budynkach wielorodzinnych
• 8 w domkach letniskowych
• 16 w domach dziecka
• 23 w motelach, zajazdach
• 11 na boisku sportowym
• 15 w altankach działkowych, ogrodzie
• 51 w parku, na skwerze
• 21 w szkole (w tym 19 w podstawowej i gimnazjum)
• 64 w samochodzie
• 35 na szlaku turystycznym, ścieżce rekreacyjnej
• 205 na ulicy
• 8 szpital, sanatorium, 5 – przychodnia lekarska
• 34 w komórce, piwnicy, na strychu
• 131 w lesie
• 54 na polu, łące
• 8 na obszarze zbiornika wodnego, rzeki

Statystyczny "portret" złodzieja samochodowego
Statystyczny "portret" pedofila
Statystyczny "portret" zabójcy
Statystyczny "portret" podejrzanego o przestępstwa korupcyjne

Powrót na górę strony