Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Blisko 400 tys. zł na doposażenie pomorskiej Policji

Data publikacji 13.12.2016

Marszałek Województwa Pomorskiego P. Mieczysław Struk aktywnie włączył się w unowocześnienie Laboratorium Kryminalistycznego komendy wojewódzkiej w Gdańsku przeznaczając na jego doposażenie prawie 300 tys. zł. Za te kwotę zakupiono specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do analizy organicznych związków chemicznych. Ponadto Marszałek dofinansował zakup trzech radiowozów, które zasilą tabor transportowy garnizonu pomorskiego.

Dzisiaj, 13.12.br., o godz. 12.00, na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przekazał kierownictwu komendy sprzęt wartości prawie 400 tys.zł: 87 tys.zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu trzech radiowozów (opla corsy i dwóch kia ceed), natomiast za 300 tys.zł zakupiono chromatograf gazowy z detektorem masowym (gc/ms). Powyższe środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego przekazane zostały na fundusz wsparcia Policji.

Gc/ms to specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do analizy organicznych związków chemicznych z zastosowaniem jednej z technik analitycznych (techniki chromatograficznej) służącej do badania składu mieszanin związków chemicznych.

Zakupiony chromatograf, w odróżnieniu od posiadanego już w laboratorium GC/MS-u, wyposażony jest w pompę dyfuzyjną oraz w dwie kolumny chromatograficzne. Pozwoli na wykonywanie badań chemicznych w pełnym zakresie, obowiązującym w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Wykorzystywany będzie  do analizy materiału dowodowego zawierającego w swoim składzie:

 - narkotyki,

- nowe substancje psychoaktywne tzw. dopalacze,

- środki drażniące (lakrymatory, sternity),

- substancje łatwopalne

oraz dodatkowo materiały wybuchowe.

Radiowozy zostały odebrane przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Komendy Powiatowej Policji w Malborku i Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

(KWP w Gdańsku / mw)

  • uroczystość przekazania radiowozów i sprzętu dla pomorskiej Policji
  • uroczystość przekazania radiowozów i sprzętu dla pomorskiej Policji
  • uroczystość przekazania radiowozów i sprzętu dla pomorskiej Policji
  • uroczystość przekazania radiowozów i sprzętu dla pomorskiej Policji
Powrót na górę strony