Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”

Data publikacji 13.12.2016

Dziś odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Nasz dzielnicowy” współfinansowanego ze środków rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Uczestniczyli w niej m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Dariusz Minkiewicz.

Podczas spotkania podsumowano realizację projektu oraz przedstawiono założenia jego kolejnego etapu. Dotychczas, w jego ramach odbył się cykl szkoleń dla dzielnicowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których głównym celem było podnoszenie kompetencji oraz doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy. Program ten, w sposób szczególny podkreśla potrzebę doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy służb, instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W ramach projektu, w warsztatach wzięli udział wszyscy policjanci realizujący zadania dzielnicowych z naszego regionu.

Przypomnijmy..

Głównym celem projektu „Nasz Dzielnicowy” jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych policjantów. W pierwszym etapie przedsięwzięcia przeprowadzono warsztaty dla kierowników dzielnicowych i funkcjonariuszy realizujących zadania dzielnicowych.

Zajęcia odbywały się w dwóch panelach:

 • Kształtowanie wybranych umiejętności w pracy policjanta realizującego zadania dzielnicowego. Panel prowadzili trenerzy ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
 • Autoprezentacja oraz elementy savoir-vivre w kontekście nawiązywania i podtrzymywania kontaktu w ramach realizacji zadań służbowych. Warsztaty prowadził  zespół trenerski w składzie:  Policyjni Psycholodzy  KWP w Kielcach – podinsp. Anna Panasz , st.asp. Justyna Kita oraz sierż. Marzena Tkacz – z Zespołu Prasowego KWP w Kielcach

Jednym z elementów projektu była także organizacja cyklicznych wideokonferencji, mających na celu bieżącą analizę potrzeb oraz ocenę wybranych metod szkoleniowych. Koordynatorem ds. merytorycznych  przedsięwzięcia był nadkom. Mariusz Kowalski – koordynator dzielnicowych z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach. Natomiast koordynatorem projektu ds. organizacyjnych był Elżbieta Pryciak – specjalista ds. pozyskiwania funduszy pomocowych Wydziału Komunikacji Społecznej  i Prezydialnego KWP w Kielcach. Podczas konferencji Wojewoda Świętokrzyski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach wręczyli podziękowania za okazanie wsparcia i pomocy w realizacji projektu pod nazwą „Nasz Dzielnicowy”. Wyróżnieni zostali: Dariusz Wątroba - Dyrektor Generalny Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Jacek Wołowiec – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Marzena Kostecka – Biskupska i Krystyna Łuczkiewicz ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

W podsumowującej konferencji uczestniczyli m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Dariusz Minkiewicz, przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uczniowie klas mundurowych ZDZ w Kielcach oraz komendanci, naczelnicy prewencji oraz kierownicy rewirów dzielnicowych ze wszystkich jednostek z garnizonu świętokrzyskiego.

KWP w Kielcach / ig

 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
 • Podsumowanie projektu „Nasz Dzielnicowy”
Powrót na górę strony