Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste przekazanie nowego sprzętu dla warszawskich policjantów

Data publikacji 16.01.2008

Dzisiaj o godzinie 13:00 przed głównym wejściem do Komendy Stołecznej Policji odbyło się uroczyste przekazanie nowego wyposażenia dla warszawskich policjantów. 27 samochodów oraz sprzęt biurowy, teleinformatyczny i techniki policyjnej trafią do komend rejonowych i wydziałów komendy stołecznej.

W uroczystości udział wzięli: Prezydent m.st. Warszawy – Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wicewojewoda Mazowiecki – Pan Dariusz Piątek, Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Henryk Tusiński, Komendant Stołeczny Policji – insp. Jacek Olkowicz oraz kierownictwo komendy stołecznej.

Punktualnie o godzinie 13:00, na placu przed głównym wejściem do Komendy Stołecznej Policji, rozpoczęła się uroczystość przekazania warszawskim policjantom nowego wyposażenia. Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu m.st. Warszawy zakupiono 27 samochodów oraz sprzęt biurowy, teleinformatyczny i techniki policyjnej o wartości prawie 4,5 miliona złotych. Wśród zakupionych pojazdów znajdowały się 24 samochody osobowe, 2 furgony interwencyjne oraz ambulans pirotechniczny. Większość pojazdów trafi do służb operacyjnych.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości, Komendant Stołeczny Policji – insp. Jacek Olkowicz. W swoim wystąpieniu Komendant podkreślił, że nowy sprzęt stanowić będzie wsparcie, w codziennej pracy policjantów. Insp. Jacek Olkowicz wyraził przekonanie, że dzięki lepszemu wyposażeniu, a co za tym idzie lepszej pracy funkcjonariuszy, Warszawa będzie postrzegana jako jedna z bezpieczniejszych stolic europejskich.

- Bezpieczeństwo jest naszą wspólną sprawą. W tym celu zarówno Policja, jak i władze administracji rządowej i samorządy wszystkich szczebli powinny ze sobą ściśle współpracować. Dlatego serdecznie dziękuję naszym partnerom za dobrą, długoletnią współpracę, dzięki której możemy realizować wiele inwestycji, modernizować obiekty, organizować służby ponadnormatywne i nowe rewiry dzielnicowych. – powiedział insp. Jacek Olkowicz. Komendant zapewnił również, ze stołeczna Policja z pełnym zaangażowaniem i oddaniem będzie wypełniać swoje zadania.

W swoim wystąpieniu Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz zaznaczyła, że kwestie bezpieczeństwa są przez władze miasta traktowane priorytetowo.

- Ludzie muszą czuć się bezpiecznie, aby miasto "żyło". – powiedziała Pani Prezydent podkreślając, że Policja musi być dobrze przygotowana do realizacji swoich zadań. Jak powiedziała w swoim przemówieniu Pani Hanna-Gronkiewicz-Waltz, miasto przeznaczało i przeznacza na ten właśnie cel środki finansowe, za które zakupywane jest nowe wyposażenie.

Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek powiedział, że nowy sprzęt, a co za tym idzie bardziej efektywna praca policjantów ma znaczenie nie tylko dla Warszawy, ale również dla całego województwa.

Nadinsp. Henryk Tusiński, Zastępca Komendanta Głównego Policji również podziękował władzom miasta za wkład i pracę na rzecz bezpieczeństwa w Warszawie. W swoim wystąpieniu nadinsp. Henryk Tusiński przedstawił plany, w ramach modernizacji Policji.

Nowe samochody poświęcił kapelan stołecznych policjantów ks. Józef Jachimczak, który jeżdżących nimi funkcjonariuszy powierzył opiece patrona kierowców, Św. Krzysztofa.

Film Uroczyste przekazanie nowego sprzętu dla warszawskich policjantów


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Uroczyste przekazanie nowego sprzętu dla warszawskich policjantów (format flv - rozmiar 1.14 MB)

Powrót na górę strony