Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania społeczna pod nazwą "Dzielnicowy bliżej nas" - współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem

Data publikacji 14.12.2016

Zachodniopomorscy policjanci rozpoczęli kampanię pod nazwą "Dzielnicowy bliżej nas" - współpraca Policji Zachodniopomorskiej ze społeczeństwem. Projekt poza zadaniami i nadzorem w obszarze organizacji służby zakłada promocję różnych dostępnych możliwości nawiązywania kontaktu z dzielnicowym. Projekt sfinansowano z budżetu Rządowego Programu Ograniczenia Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej" im. J. Stasiaka.

"Dzielnicowy bliżej nas" -  to projekt mający na celu zmianę społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku poprzez jeszcze lepszą współpracę Policji z członkami społeczności lokalnej.

Kampania polega między innymi na ekspozycji bilbordów na terenie województwa zachodniopomorskiego, plakatów informacyjnych oraz  ulotek. Zgodnie z założeniami projektu dzielnicowy jest osobą pierwszego kontaktu z obywatelem, rzecznikiem Policji wobec mieszkańców, powinien więc cieszyć się dużym autorytetem, kształtować procesy komunikowania się z mieszkańcami, wykazywać inicjatywę w pracy na rzecz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, konstruować atrakcyjne programy profilaktyczne, współpracować z podmiotami rządowymi i pozarządowymi na rzecz poczucia bezpieczeństwa obywateli, być inicjatorem i moderatorem życia społecznego w swoim rejonie służbowym.

Oczywiście, podstawowym zadaniem jest zapobieganie zjawiskom naruszenia prawa, ale ogromne znaczenie ma inicjowanie i organizowanie wspólnych działań ze społeczeństwem. Działania te mają na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym.

Poza tym w czasie trwania projektu odbędą się szkolenia adresowane do dzielnicowych, które pozwolą na doskonalenie umiejętności kreowania wizerunku dzielnicowego: zakres otwartości na innych, określenie granic własnych kompetencji zawodowych i dostępności czasowej, miejscowej.

Istotnym elementem szkolenia będzie nauka wzbudzania zaufania w kontakcie ze społeczeństwem, radzenia sobie z oporem, udzielania oczekiwanej pomocy, jak i określenia wpływu związku między uczuciami, myślami a działaniami, wpływu nastawień i stereotypów w myśleniu na kontakty interpersonalne, wpływu emocji i pierwszego wrażenia na zachowanie w kontakcie osobistym. Dzielnicowi dowiedzą się  także jak przygotować wystąpienie publiczne.

W ramach nowej koncepcji pracy dzielnicowych wprowadzono nowe kanały komunikacji społecznej z dzielnicowym, do których należy zaliczyć:

 • służbowe telefony komórkowe z nr przypisanym do rejonu służbowego,
 • funkcyjne skrzynki poczty elektronicznej,
 • swobodny dostęp do sieci Internet,
 • aplikację "Moja Komenda",
 • opracowywany projekt portalu internetowego "Twój Dzielnicowy",
 • Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zmiana nastawienia pracy dzielnicowego w ramach programu to ukierunkowanie zadań na bezpośredni kontakt z obywatelem i odciągnięcie go od czynności biurowych w jednostce organizacyjnej Policji.

(KWP w Szczecinie / mw)

 • plakat promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
 • plakat promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
 • bilbord promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
 • bilbord promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
 • bilbord promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
 • bilbord promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
 • bilbord promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
 • plakat promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
 • plakat promujący kampanię "Dzielnicowy bliżej nas"
Powrót na górę strony