Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realny dowód współpracy

Data publikacji 17.03.2006

Wart 200 tysięcy dolarów sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, które będzie wykorzystywane w Centralnym Biurze Śledczym KGP do zwalczania przestępczości zorganizowanej przekazał polskiej Policji rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uroczystego przekazania na ręce Komendanta Głównego Policji dokonał ambasador USA Victor Ashe.

- Wszyscy wiemy jak ważne są technologie informatyczne, mam nadzieję, że sprzęt i oprogramowanie, które przekazujemy polskiej Policji w ramach wieloletniej już współpracy przyda się w walce z przestępcami – powiedział ambasador USA Victor Ashe.

O potrzebie kontynuowania i pogłębiania współpracy ze Stanami Zjednoczonymi mówił Komendant Główny Policji Marek Bieńkowski.

- Ta uroczystość jest dowodem na to, że nasza współpraca jest współpracą realną, a nie deklaratywną, kolejnym dowodem będą schwytani przestępcy – podkreślił komendant.

Przekazany sprzęt to m.in. 4 serwery zarządzające, 30 stanowisk komputerowych z pełnym wyposażeniem peryferyjnym – drukarki skanery itp., oprogramowanie specjalistyczne do analizy kryminalnej i oprogramowanie szyfrujące. Oprogramowanie pozwoli uzupełnić i unowocześnić to którym CBŚ dysponuje, a które wykorzystywane jest w procesie analizy kryminalnej w walce z przestępczością zorganizowaną. Komputery i oprogramowanie zostanie przekazane do terenowych jednostek Centralnego Biura Śledczego.

Dzisiejsza uroczystość to tylko jeden z elementów trwającej od wielu lat współpracy i wymiany szkoleniowej pomiędzy polskimi a amerykańskimi organami ścigania. Eksperci z USA z zakresu przestępczości białych kołnierzyków, przestępczości komputerowej i finansowej, a także przestępczości zorganizowanej przyjeżdżają i dzielą się doświadczeniami z polskimi policjantami w policyjnych ośrodkach szkoleniowych.

Polscy policjanci jeżdżą za ocean na szkolenia zawodowe, zapoznają się z amerykańskim systemem wymiaru sprawiedliwości, wizytują jednostki policyjne, poznają najlepsze, sprawdzone metody zwalczania przestępczości w takich miastach jak Nowy Jork, Houston, czy Chicago.

W Polsce przy Ambasadzie USA w Warszawie od 10 lat działa Biuro oficera łącznikowego FBI.

16.02.2006 KGP: Policjanci pojadą do Teksasu
Powrót na górę strony