Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń

Data publikacji 15.12.2016

W auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu odbyła się konferencji „Policja w Wielkopolsce. Między nauką, a praktyką ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wnioski i rekomendacje". W jej trakcie Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński zaprezentował uczestnikom Priorytety Wielkopolskiej Policji, do których między innymi należy współpraca ze społeczeństwem.

Współpraca naukowo-badawcza, zajęcia dydaktyczne, czy wspólne przedsięwzięcia służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa, to obszary w których wielkopolscy policjanci i kadra Uniwersytetu Adama Mickiewicza współpracuje już od lat. 14 grudnia br. był odsłoną kolejnego wspólnego eventu naukowo-edukacyjnego. Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach oraz Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński otworzyli konferencję „Policja w Wielkopolsce. Między nauką, a praktyką ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wnioski i rekomendacje", której współorganizatorem był Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM. Wśród uczestników Konferencji byli przedstawiciele administracji rządowej, kadra naukowo-dydaktyczna UAM oraz innych uczelni, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Roman Sobczak, kierownictwo jednostek Policji, studenci i słuchacze studiów podyplomowych.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński zaprezentował zebranym Priorytety Wielkopolskiej Policji, na czele których stoi zwiększenie efektywności współpracy ze społeczeństwem w celu ograniczenia przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie i realnego wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też uwaga Policji skierowana jest na realizację działań służących poprawie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oraz identyfikacja i zwalczanie największych współczesnych zagrożeń, w tym szeroko rozumianej cyberprzestępczości.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster przedstawił uczestnikom Konferencji idee, cele i funkcjonalności ogólnopolskiego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Komendant Kuster podkreślił, iż ta forma współpraca społeczeństwa z Policją jest zupełnie anonimowa a korzyści dla bezpieczeństwa mogą być znaczne, gdyż dzięki nowym informacjom od obywateli funkcjonariusze będą mogli szybko podjąć stosowne działania prewencyjne.

W trakcie Konferencji swoje wystąpienia mieli również pracownicy naukowi Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM. Kierownik Zakładu prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny przedstawił współczesne kierunki badań w środowisku bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. Doktor Waldemar Jarczewski zaprezentował wyniki i wnioski z badań jakie przeprowadził na reprezentatywnej grupie policjantów w związku z przeprowadzonymi w kraju Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012. W kolejnym wystąpieniu podczas Konferencji dr inż. Anatol Czaban zaprezentował koncepcje uniwersyteckiego centrum studiów nad bezpieczeństwem.

Punktem kończącym Konferencję było podpisanie przed jej audytorium Porozumienia przez Rektora UAM w Poznaniu profesora dr. hab. Andrzeja Lesickiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Trawińskiego. Przedmiotem Porozumienia jest współpraca pomiędzy Uniwersytetem oraz Komendą, w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu.

W trakcie trwania konferencji funkcjonariusze z KWP w Poznaniu przygotowali stoiska profilaktyczne w tym m.in. symulator zderzeń, którego celem jest pokazanie wpływu zapięcia pasów bezpieczeństwa na ewentualne konsekwencje wypadku drogowego. Możliwość rozmowy z pracownikami Wydziałów: Kadr i Szkolenia oraz Komunikacji Społecznej KWP w zakresie uzyskania informacji o możliwości odbycia praktyk studenckich w Policji oraz zatrudnienia w jej strukturach cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów UAM.

KWP w Poznaniu / ig

 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o bezpieczeństwie publicznym i Mapach Zagrożeń
Powrót na górę strony