Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

Data publikacji 16.12.2016

W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał i złożył życzenia świąteczne Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Życzenia skierował do wszystkich policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin.

W sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani: Jego Ekscelencja Biskup Józef Guzdek Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, Jego Ekscelencja Najprzelewiebniejszy Biskup Jerzy Pańskowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks.bp płk Mirosław Wola, naczelny kapelan Policji ksiądz Jan Kot, jak również Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Przewodniczący Rady Fundacji Po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.

Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywdy, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne. - Dążymy do policji bliskiej społeczeństwu, niosącej pomoc i wsparcie. Taki efekt widzieliśmy w 2016 roku, szczególnie w trakcie Światowych Dni Młodzieży. Za trud, oddanie i poświęcenie chciałem podziękować wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym. Życzę Wam, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem spokoju, czasem spędzonym z bliskimi, bo tego czasu zawsze mamy dla nich za mało. Ta praca wymaga poświęceń, nawet kosztem czasu poświęconego najbliższym. Niech będzie to też czas refleksji i połączenia się z tymi, którzy święta spędza na służbie lub w pracy. Niech będzie to czas bliskości z tymi, w których domach puste miejsce przy stole będzie miało wymiar szczególny - mówię tu o rodzinach naszych koleżanek i kolegów, którzy nie powrócili ze służby."

Głos zabrał również Jego Ekscelencja Biskup Józef Guzdek: "Chrystus przyszedł po to, aby ocalić, a nie potępić. (...) Przestańmy szkodzić, przekreślać ludzi. Ratujmy to, co da się uratować. Życzmy sobie, byśmy działali w duchu nowego testamentu. Szczęść Boże na czas świąteczny."

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk Zastępcy Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego hm.Krzysztofa Budzińskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji. Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

(KGP / ig / mw / ms)

  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
  • Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
Powrót na górę strony
Polska Policja