Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Policyjne Archiwa X

Data publikacji 16.12.2016

15 i 16 grudnia 2016 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja dotycząca policyjnych Archiwów X. Ubiegłoroczna edycja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Konferencja poświęcona była szeroko rozumianej tematyce związanej ze skutecznym podejmowaniem, po latach postępowań przygotowawczych, spraw umorzonych z powodu nie wykrycia sprawców.

Konferencja to doskonała okazja do spotkania przedstawicieli Policji, jak również Prokuratury i Sądu w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania metod pozwalających na skuteczniejsze podejmowanie lub wznawianie umorzonych postępowań. Konferencja jest również miejscem, w którym studenci prawa - przyszli prokuratorzy i sędziowie - mogą spotkać się z praktykami, którzy w codziennej służbie i pracy rozwiązują zagadki kryminalne. Prelegentami byli m.in. cenieni na arenie ogólnopolskiej funkcjonariusze policyjnych Zespołów ds. Przestępstw Niewykrytych zwanych potocznie "Archiwami X", wybitni karniści i kryminalistycy Uniwersytetu Łódzkiego i innych uczelni wyższych z kraju oraz biegli kryminalistyki różnych specjalności z policyjnych i prywatnych laboratoriów. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i innych garnizonów Policji oraz organów Prokuratury zarówno okręgu łódzkiego, jak też z kraju. Patronat nad konferencją objął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

W ramach konferencji pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim reprezentowanym przez prof. dr hab. Agnieszkę Liszewską - Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a insp. Andrzejem Łapińskim - Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Prawa i Administracji a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Oba podmioty będą współpracować ze sobą na polu dydaktycznym i naukowym dotyczącym szeroko rozumianej poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym w szczególności w zakresie poprawy skuteczności wykrywania i zwalczania przestępstw kryminalnych oraz ścigania ich sprawców.

Porozumienie stanowi również jeden z filarów, gwarantujących inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do stworzenia w Łodzi nowoczesnego centrum analityczno-kryminalistycznego. Centrum umożliwi dokonywanie, w pierwszej kolejności, diagnozy problemów wpływających na zwiększenie przestępczości kryminalnej, co umożliwi podejmowanie długofalowych rozwiązań oraz bieżący monitoring efektywności zastosowanych rozwiązań celem zmniejszenia rozmiarów przestępczości kryminalnej i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli.

W programie omówiono plany utworzenia w Łodzi Regionalnego Centrum Informatyki Śledczej. Sukcesy i metody wykrywcze zreferowali przedstawiciele poszczególnych Archiwów X z poszczególnych komend wojewódzkich. Głos zabrali także prokuratorzy.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  mł. insp. Tomasz Olczyk  wygłosił prelekcję na temat „Sprawy poszukiwawcze – studium przypadku”.Prof. dr hab. Maciej Trzciński z Uniwersytetu Wrocławskiego omówił „Współczesne metody poszukiwań ukrytych zwłok ludzkich”. Kom. dr Adam Grajewski z  KWP w Łodzi poprowadził wykład pt – „Informatyka śledcza w zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko Dziedzictwu Narodowemu”. Redaktor Izabela Michalewicz  z Gazety Wyborczej przedstawiła – „Dziennikarstwo XXI wieku – studium przypadku”.

W drugim dniu konferencji zaprezentowano symulację oględzin miejsca zabójstwa przy użyciu nowoczesnych metod kryminalistycznych. Zaprezentowany system pozwala na szybki i bardzo dokładny pomiar miejsca zdarzenia poprzez automatyczną rejestrację położenia przestrzennego śladów oraz szczegółów terenowych, pozwalając na tworzenie rekonstrukcji 3D. Jest szczególnie przydatny przy zdarzeniach drogowych, kryminalnych i terrorystycznych, katastrofach lotniczych, kolejowych, budowlanych, pożarach itd.

Swoje referaty wygłosili przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego ,UMK w Toruniu, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademii Sztuki Wojennej oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji UŁ i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Konferencję podsumował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Tomasz Olczyk oraz opiekun Naukowego Studenckiego Koła Kryminalistyków prof. dr hab. Bogusław Sygit.

(KWP w Łodzi / ms)

Powrót na górę strony