Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

150 000 zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 16.12.2016

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje na terenie całego kraju od 5 października 2016 r. Aplikacja, która jest nową platformą wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, została przygotowana na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez instytucje państwowe w niespełna pół roku.

Już okres pilotażu, który odbywał się na terenie trzech garnizonów Policji (stołecznego, podlaskiego i pomorskiego) pokazał duże zainteresowanie społeczne zaproponowanym rozwiązaniem. Szybko okazało się, że możliwość podzielenia się przez mieszkańców z Policją spostrzeżeniami w zakresie zagrożeń, które w ich ocenie wpływają negatywnie na poczucie ich bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, przynosi wymierne korzyści. Mieszkańcy czują się bezpieczniej, a Policja jest tam, gdzie w danym momencie oczekują ludzie. Trafność pomysłu, którym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzają liczby obrazujące zainteresowanie aplikacją, która jest jedną z wielu dostępnych w Internecie.

Przez okres funkcjonowania mapy odnotowaliśmy 1 400 000 odsłon. Ponad 480 tys. użytkowników naniosło 150 tys. różnego rodzaju zagrożeń, z których każde spotkało się z odpowiednią reakcją Policji. Każde pojedyncze zagrożenie było z pełną powagą sprawdzane. Należy przy tym pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nie tylko miejsce do nanoszenia kolejnych zagrożeń, ale również możliwość zapoznania się z potwierdzonymi zagrożeniami występującymi na określonym obszarze. Informacja taka pozwala uniknąć sytuacji, w których nasze życie lub zdrowie może być zagrożone.

Spośród 25 kategorii zagrożeń dostępnych na mapie, ponad 24% naniesionych zagrożeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych (36 272). 33 571, co stanowi ponad 22%, to zagrożenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości, a 32 879 (blisko 22%) zagrożeń dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Dużą „popularnością” cieszą się również inne kategorie jak np.: używanie środków odurzających, zła organizacja ruchu drogowego, niewłaściwa infrastruktura drogowa, akty wandalizmu czy miejsca grupowania się małoletnich.

Wymiernym efektem działań Policji w wyniku naniesionych na mapę zagrożeń jest sama obecność policjantów w miejscach, gdzie oczekuje tego społeczeństwo. Odnotowanymi wynikami skuteczności mapy są zatrzymania na gorącym uczynku sprawców przestępstw
i wykroczeń.

Każdy użytkownik może podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa za pośrednictwem skrzynki mailowej: kmzb@policja.gov.pl

(Biuro Prewencji KGP / ms)

Powrót na górę strony