Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie bądź karpiem – nie daj się złowić

Data publikacji 19.12.2016

Ścisk i tłok w komunikacji miejskiej, zatłoczone centra handlowe, a do tego ludzie zaabsorbowani przedświątecznym zakupami – wszystkie te elementy stanowią idealne warunki do działania złodziei kieszonkowych. Na straży dokumentów, portfeli i telefonów niefrasobliwych kupujących po raz kolejny staną stołeczni wywiadowcy. To oni, w ramach doskonale znanej już kampanii „Nie bądź karpiem – nie daj się złowić”, będą czuwać nad bezpieczeństwem turystów oraz mieszkańców Warszawy. Tegoroczna edycja kampanii rozpocznie się 19 grudnia i potrwa do Wigilii.

W ferworze świątecznych zakupów zdarza się, że stajemy się nieostrożni i zapominamy o tym, że na naszą chwilową nieuwagę kieszonkowcy tylko czekają. Amatorzy naszych portfeli nie wyróżniają się niczym szczególnym z tłumu. Często są to zadbane, dobrze ubrane osoby, które wykorzystują do popełnienia przestępstwa zatłoczone miejsca, np. komunikację miejską, centra handlowe, targowiska czy restauracje. Kradzież portfela z dokumentami to nie tylko strata pieniędzy – z taką sytuacją związanych jest także wiele dodatkowych problemów - musimy pamiętać, o jak najszybszym unieważnieniu dokumentów czy o zablokowaniu kart płatniczych.

W 2009 roku policjanci ze stołecznego wydziału wywiadowczo – patrolowego zapoczątkowali kampanię pod wspólną nazwą „Nie daj się złowić”, która w okresach przedświątecznych przybiera nazwy – przed Wielkanocą „Nie daj się zrobić w jajo”, a przed Bożym Narodzeniem - „Nie bądź karpiem – nie daj się złowić”.  Wzmożone działania prowadzone przez stołecznych wywiadowców mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środkach transportu miejskiego. Ich zadaniem jest także wzmocnienie poczucie bezpieczeństwa osób podróżujących do placówek handlowych czy też robiących zakupy związane ze zbliżającymi się świętami.

Jak ustrzec się kradzieży kieszonkowej? Oto kilka zasad, których przestrzeganie utrudni kieszonkowcom „pracę”:

 • zamkniętą torebkę trzymaj zawsze przed sobą;
 • noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę;
 • nie pokazuj zawartości portfela;
 • nie noś portfela w tylnych kieszeniach spodni;
 • nie noś portfela w zewnętrznych kieszeniach ubrania.

Warto wiedzieć, że jeżeli wartość skradzionego przedmiotu wynosi mniej niż 462,50 zł, sprawca ponosi odpowiedzialność za wykroczenie. W takim przypadku policjanci, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, mogą nałożyć mandat do 500 zł bądź skierować sprawę do sądu, który może orzec karę ograniczenia wolności, karę aresztu lub grzywnę.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy skradziona rzecz posiada wartość powyżej 462,50 zł. W takiej sytuacji sprawca kradzieży podlega odpowiedzialności za przestępstwo. Wartość skradzionej rzeczy nie ma znaczenia w przypadku, gdy przedmiotem zaboru są dokumenty lub karty płatniczej - taki czyn wypełnia znamiona przestępstwa.

Wprowadzona w 2011 r. nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła większą ochronę dla osób interweniujących. Osoba, która stanie w obronie porządku publicznego jest chroniona jak funkcjonariusz publiczny, co wiąże się z surowszymi karami dla przestępcy.

Tegoroczna edycja kampanii "Nie bądź karpiem - nie daj się złowić" rozpoczęła się 19 grudnia i potrwa do Wigilii. Policjanci z wydziału wywiadowczo – patrolowego będą prowadzić działania na trzech płaszczyznach:

1. edukacyjnej – policjanci będą inscenizowali momenty kradzieży w celu uświadomienia wytypowanym osobom, jak nieuwaga, brak nadzoru nad posiadanym mieniem, może zachęcić potencjalnych złodziei do kradzieży. Mundurowi będą też rozdawać ulotki informacyjne „Nie bądź karpiem, nie daj się złowić” oraz promować hasła: 

 • w tłoku bądź ostrożny;
 • obserwuj otoczenie i swój bagaż;
 • pamiętaj, obserwowane osoby nie kradną;
 • zabezpiecz dobrze pieniądze i dokumenty;
 • noś przy sobie tylko niezbędną gotówkę;
 • niewielkie kwoty trzymaj w kilku miejscach;
 • nie demonstruj zawartości portfela;
 • nie noś portfela w tylnej kieszeni spodni;
 • nie noś pieniędzy w bocznych kieszeniach;
 • torebkę zawsze trzymaj przed sobą;
 • reaguj nie toleruj.

Działania te prowadzone będą na ulicach Warszawy, w środkach komunikacji miejskiej oraz w rejonach i na terenie największych centrów handlowych. Jednocześnie w środkach komunikacji miejskiej wyposażonych w odpowiedni sprzęt TV emitowane będą spoty edukacyjne o tym, jak uchronić się przed złodziejami.

2. prewencyjnej – działania te będą polegały na kierowaniu policjantów umundurowanych z wydziału wywiadowczo – patrolowego KSP oraz patroli z psami służbowymi i patroli konnych w rejony centrów handlowych (tereny bezpośrednio przyległe oraz parkingi i ciągi komunikacyjne prowadzące do tych centrów). Zadaniem patroli będzie prewencyjne oddziaływanie mające przeciwdziałać popełnianiu przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz zatrzymywanie sprawców czynów zabronionych.

3. oraz na płaszczyźnie wywiadowczej – polegającej głównie na prowadzeniu działań przez nieumundurowanych policjantów z sekcji do walki z kradzieżami kieszonkowymi. Ich zadaniem będzie zatrzymywanie na gorącym uczynku złodziei kieszonkowych operujących w rejonach centrów handlowych.

(KSP / mw)

Film Nie bądź karpiem – nie daj się złowić

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Nie bądź karpiem – nie daj się złowić (format flv - rozmiar 713.56 KB)

Film Nie bądź karpiem – nie daj się złowić

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Nie bądź karpiem – nie daj się złowić (format flv - rozmiar 2.29 MB)

Film Nie bądź karpiem – nie daj się złowić

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Nie bądź karpiem – nie daj się złowić (format flv - rozmiar 5.18 MB)

Film Nie bądź karpiem – nie daj się złowić

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Nie bądź karpiem – nie daj się złowić (format flv - rozmiar 1.29 MB)

Powrót na górę strony