Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyższa Szkoła Policji z uprawnieniami habilitacyjnymi

Data publikacji 21.12.2016

Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uzyskała kolejne uprawnienia. Od 28 listopada 2016 r. szczycieńska Uczelnia – jako jedna z trzech Uczelni mundurowych w kraju – może nadawać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

20 grudnia 2016 r. podczas oficjalnego spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w obecności mł. insp. dr. Krzysztofa Łojka – Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol przekazał na ręce Pana Andrzeja Sprychy –  Zastępcy Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego, reprezentującego ministra SWiA – grawerton upamiętniający przyznanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Wydziałowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Tym samym szczycieńska Uczelnia dołączyła do nielicznego grona Uczelni mundurowych w Polsce posiadających takie uprawnienia. Prócz WSPol posiada je Akademia Sztuki Wojennej oraz Akademia Marynarki Wojennej. Wśród uczelni cywilnych uprawnienia takie posiada jedynie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Pamiątkowy grawerton Komendant-Rektor WSPol wręczył również nadinsp. dr. Jarosławowi Szymczykowi – Komendantowi Głównemu Policji.

Trochę historii…

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie stawia na ciągły rozwój. Z roku na rok polepsza się jakość kształcenia, a także warunki w jakich uczą się policjanci oraz studenci Uczelni. Na przestrzeni ostatnich lat WSPol znacząco rozszerzyła ofertę kształcenia. Obrazuje to poniższe kalendarium dotyczące uzyskania uprawnień do prowadzenia określonych kierunków studiów oraz nadawania stopni naukowych:

1 września 1972 r.  – studia pierwszego stopnia typu zawodowego w dziedzinie administracja i porządek publiczny,
14 czerwca 2007 r. – studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
18 października 2008 r. – studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
26 września 2011 r. – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie,
30 lipca 2013 r. – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku administracja,
2 kwietnia 2014 r. – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku kryminologia,
5 lipca 2016 r. – studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie o specjalności zarządzanie w grupach dyspozycyjnych,
28 listopada 2016 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

(WSPol Szczytno / ms)

Zdjęcia: MSWiA, Policja997

Powrót na górę strony