Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na rzecz zapobiegania samobójstwom

Data publikacji 03.01.2017

Z początkiem roku zmianie uległ zakres zbierania przez policję informacji o zamachach samobójczych. Modyfikacja formularza, za pomocą którego policja rejestruje zamachy samobójcze, to wynik współpracy funkcjonariuszy łódzkiej policji i ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

To efekt działań podjętych w ramach Porozumienia o współpracy, zawartego 15 kwietnia 2016 r. pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Andrzejem Łapińskim oraz Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n.med. Radzisławem Kordkiem w zakresie przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym, zwłaszcza wśród młodzieży. W 2015 roku policjanci odnotowali w województwie łódzkim ponad 900 przypadków tego rodzaju czynów lub ich prób, a w 2014 ponad 890 podobnych zachowań. 2016 rok odnotowano już 1012 przypadków samobójstw i usiłowań odebrania sobie życia.

Wszystkie te sytuacje skłoniły łódzką policję do prac nad modyfikacją przestarzałego druku rejestracyjnego. Realizowane one były pod patronatem prof. Agnieszki Gmitrowicz p.o. Kierownika Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Początkowo swoim zakresem obejmowały wyłącznie woj. łódzkie, ale od 11 września 2016 r. ich ranga wzrosła. Uchwałą nr 3/2016 Rady do spraw Zdrowia Publicznego, działającej przy Ministerstwie Zdrowia powołano Zespół roboczy do spraw prewencji samobójstw i depresji.  Celem było zapewnienie wsparcia merytorycznego realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w zakresie zadań dotyczących zapobiegania depresji i samobójstwom. W skład Zespołu zostali powołani przedstawiciele środowisk naukowych zajmujących się suicydologią, policji, w tym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi reprezentowanej przez mł. insp. Tomasza Jędrzejczyka i sierż. sztab. Annę Kornacką oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Przedmiotem prac Zespołu była modyfikacja i dostosowanie gromadzonych przez policję danych o zamachach samobójczych do standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podjęte działania doprowadziły do wypracowania i uaktualnienia istniejącego formularza, który z dniem 1 stycznia 2017r., został wprowadzony na terenie całego kraju, pod nazwą ZGŁOSZENIE ZAMACHU/ZACHOWANIA SAMOBÓJCZEGO.

Bez wątpienia jest to znaczący krok w kierunku lepszego diagnozowania skali i charakterystyki zagrożenia zamachami samobójczymi. Dokładne rozpoznanie problemu to szansa na skuteczniejsze i celniejsze działania profilaktyczne. Docelowo Zespół roboczy do spraw prewencji samobójstw i depresji zmierzać będzie w kierunku stworzenia odrębnego systemu zbierania danych statystycznych, w którym policja nie będzie już gospodarzem, ale jednym z wielu podmiotów uprawnionych do pozyskiwania i przekazywania informacji o próbach samobójczych. Dane te dostarczałyby  także wszystkie inne instytucje, które w ramach swojej działalności mogą posiadać wiedzę o zagrożeniu, w tym przede wszystkim służba zdrowia, pracownicy socjalni, placówki oświatowo-wychowawcze, wojsko, służba więzienna itp.

Policjanci wielokrotnie reagują na informacje dotyczące prób samobójczych, ratując innym życie.

(KWP w Łodzi / ms)

Powrót na górę strony