Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak trafić do Szkoły Policji

Do Szkoły Policji nie można trafić wprost z "cywila". Zajęcia w ramach szkolenia zawodowego podstawowego i kursach doskonalenia zawodowego organizowane są wyłącznie dla policjantów. Choć charakter i struktura policyjnej szkoły przypomina uczelnie akademicką to droga do niej jest zupełnie inna, niż w przypadku cywilnej placówki.

Osoba, która chce wstąpić do Policji wypełnia odpowiednie dokumenty i osobiście składa je w Komendzie Wojewódzkiej, na terenie działania której chce podjąć służbę. W pierwszej kolejności ocenia się czy dokumenty wypełnione są prawidłowo, a następnie z kandydatem przeprowadzana jest rozmowa wstępna. W następnej kolejności dokonuje się sprawdzenia danych zawartych w kwestionariuszu. Po zakończeniu tych czynności rozpoczyna się tak zwany etap szkolny, odbywa się on w Szkołach Policji.

Na początku kandydaci zdają testy. W pierwszej części rozwiązują test z wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W drugiej części kandydaci przystępują do testu ze sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta i 41 sekund. Normy czasowe jak i wymagania przy poszczególnych zadaniach są takie same w przypadku kobiet i mężczyzn.
Testy takie organizowane są w policyjnych szkołach: w Katowicach, Legionowie, Pile, Słupsku i Szczytnie.

Następne etapy to test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna. Każda część postępowania posiada ocenę punktową. Ostatnim etapem jest ocena stanu zdrowia kandydata przez komisję lekarską. Na zakończenie tworzona jest lista rankingowa kandydatów według ilości zdobytych punktów. Im wyższa pozycja na liście, tym większa szansa na przyjęcie do Policji.

Początek policyjnej służby to złożenie ślubowania, połączone z wręczeniem aktu nominacyjnego na pierwszy stopień - posterunkowego. Nowo przyjęty policjant kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze Szkół Policji.
Po niespełna siedmiomiesięcznym szkoleniu zawodowym podstawowym, zakończonym wynikiem pozytywnym, policjant trafia do jednego z Oddziałów Prewencji Policji, które zlokalizowane są w największych miastach Polski. Absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego odbywają tam służby w ciągu 53 dni. Dopiero po tym okresie, wyszkolony policjant, wraca do swojej macierzystej jednostki i rozpoczyna normalną służbę na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Szczegółowy regulamin testów oraz całego procesu rekrutacji do policji można znaleźć na naszej stronie pod tym linkiem: - kliknij tutaj.

Powrót na górę strony