Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci przeszkoleni przez SITN PZN

Data publikacji 09.01.2017

8 stycznia br. na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach zakończyła się kolejna edycja kursu szkoleniowego dla policjantów, kończącego się nadaniem uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego w dniu 8 października 2014 r. między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich, w dniach 8 - 15 grudnia 2016 r. oraz 2 – 8 stycznia br. na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach, przeprowadzona została kolejna edycja szkoleń dla policjantów aplikujących o nadanie uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora polskiego Związku Narciarskiego, realizowanego przez instruktorów SITN PZN we współpracy z Biurem Prewencji KGP.

Przed rozpoczęciem kursu instruktorzy SITN PZN przeprowadzili sprawdzian kwalifikacyjny dla uczestników składający się z oceny techniki jazdy na nartach, którego pozytywne zaliczenie uprawniało funkcjonariusza do udziału w kursie szkoleniowym. Szkolenie realizowane było na podstawie zmodyfikowanego i uzupełnionego w 2013 r. Programu Nauczania Narciarstwa Zjazdowego i obejmowało m.in. technikę jazdy na nartach, udzielanie pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz ocenę niebezpiecznych zachowań osób korzystających z tej formy rekreacji.

Kolejną edycję kursu ukończyło 14 funkcjonariuszy z czego 8 policjantów uzyskało uprawnienia instruktora narciarstwa, natomiast 6 uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN. Dotychczas w ramach Porozumienia uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało ogółem 83 funkcjonariuszy, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN 48 policjantów.

Nabyte podczas kursu umiejętności oraz wiedzę policjanci wykorzystają w swoich jednostkach Policji na terenie województw małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i łódzkiego podczas pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich, a także podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowujących policjantów do służby na stokach.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

  • Kolejni policjanci przeszkoleni przez SITN PZN
  • Kolejni policjanci przeszkoleni przez SITN PZN
  • Kolejni policjanci przeszkoleni przez SITN PZN
  • Kolejni policjanci przeszkoleni przez SITN PZN
  • Kolejni policjanci przeszkoleni przez SITN PZN
  • Kolejni policjanci przeszkoleni przez SITN PZN
Powrót na górę strony