Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-litewskie szkolenie młodych policjantów

We wspólnych zajęciach szkoleniowych uczestniczyć będą młodzi policjanci z Polski i Litwy – to jeden z efektów wizyty w słupskiej Szkole Policji przedstawicieli Szkoły Policji Litewskiej z Mastaičiai niedaleko Kowna. Tegoroczna współpraca szkoleniowa obu placówek odbywać się będzie między innymi w ramach programu unijnego „Erasmus+”.

Jednym z wymiernych efektów polsko-litewskich rozmów ma być przyszłoroczna wizyta kilkunastoosobowej grupy litewskich policjantów - słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, którzy w Szkole Policji w Mastaičiai niedaleko Kowna,  rozpoczynają dopiero swoją policyjną karierę. W ramach tej wizyty litewscy policjanci uczestniczyć będą w programowych zajęciach wspólnie z ich polskimi kolegami i koleżankami na szkoleniu zawodowym podstawowym.
W trakcie pobytu litewscy policjanci będą mogli zapoznać się ze specyfiką służby polskiego policjanta, co w przyszłości może pomóc im w trakcie wspólnych międzynarodowych patroli, które od kilku lat funkcjonują po obu stronach granicy polsko-litewskiej. Wizyta Litwinów w Polsce odbywać się będzie w ramach programu „Erasmus+”.

W trakcie rozmów mówiono także o wzajemnej wymianie kadry szkoleniowej i trenerskiej obu Szkół Policji. Wymiany takie mają na celu wymianę dobrych praktyk a także poznanie cech wspólnych obu formacji oraz różnic, które występują w zakresie między innymi systemów prawnych obu państw, a także na przykład taktyki i technik interwencji.

(SP Słupsk)
 

Powrót na górę strony