Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2016

W Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu odbyła się odprawa kadry kierowniczej pod przewodnictwem insp. Tomasza Michułki, na której podsumowano stan bezpieczeństwa w regionie oraz efekty pracy mazowieckich policjantów. W naradzie wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Andrzej Szymczyk, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, a także prokuratorzy okręgowi oraz przedstawiciele policyjnych związków zawodowych.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy mazowieckich policjantów w roku 2016 oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym, 2017 roku. Zastępcy komendanta wojewódzkiego szczegółowo przedstawili pracę pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki.

Ważną informacją jest odnotowany spadek ilości przestępstw, szczególnie tych w kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa oraz wzrost wykrywalności. W roku 2016 wszczęto o 4 716 postępowań w sprawie przestępstw mniej niż w roku 2015 (rok 2015 – to 41 820 postępowań, w roku 2016 – 37 104 wszczętych spraw). Wykrywalność w roku 2016 wyniosła 72,7 % (w roku 2015 był to poziom 70,1%).

Ważnym procesem w minionym roku było przywracanie lokalnych posterunków. W ostatnim półroczu w garnizonie odtworzono 8 takich jednostek. Jest to odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności i wyniki policyjnych analiz stanu bezpieczeństwa w poszczególnych regionach.

Co szczególnie cieszy, pełniona przez funkcjonariuszy służba, spotkała się z bardzo pozytywną oceną w badaniach opinii publicznej. Wynika z nich, że 75,4% ankietowanych na Mazowszu, w swojej okolicy, dobrze ocenia pracę policjantów.

O bezpieczeństwo mieszkańców garnizonu mazowieckiego dba codziennie 5 402 policjantów, których wspiera w służbie 1 359 pracowników cywilnych. W roku 2017 planujemy przyjąć 222 nowych funkcjonariuszy.

Podsumowania działań minionego roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Zabierający podczas odprawy głos – zarówno Wojewoda Mazowiecki, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Prokuratorzy oraz I Zastępca Komendanta Głównego – dobrze ocenili pracę mazowieckich funkcjonariuszy i złożyli im podziękowania za zaangażowanie w służbie na rzecz społeczeństwa.

(KWP w Radomiu / mw)

  • Odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2016
  • Odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2016
  • Odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2016
  • Odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2016
  • Odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2016
  • Odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2016
  • Odprawa roczna – podsumowanie efektów pracy mazowieckich policjantów w roku 2016
Powrót na górę strony