Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zastępca Komendanta Głównego w najstarszej Szkole Policji

W obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha podsumowano w czwartek roczną działalność najstarszej policyjnej szkoły w Polsce. O osiągnięciach dydaktycznych w roku ubiegłym i zamierzeniach dyskutowano podczas narady rocznej w słupskiej Szkole Policji.

Narada roczna to cykliczne spotkanie podsumowujące działalność placówki w ostatnich dwunastu miesiącach. W trakcie narady poszczególne jednostki organizacyjne omawiają roczny okres pracy, a także przedstawiają zamierzenia, które realizować będą bieżącym roku.
Kadra Szkoły Policji w 2016 roku to 171 policjantów i 133 pracowników. W ubiegłym roku wykładowcy zrealizowali łącznie prawie 100.000 godzin zajęć, a mury uczelni opuściło 1605 absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego, czyli policjantów rozpoczynających dopiero służbę w Policji. Nauka teoretyczna połączona była z praktyką - przez 350 dni szkoleniowych młodzi policjanci pełnili swoje pierwsze służby w ramach 70 edycji praktyk miastach Pomorza i Wielkopolski.

Szkolenie nowych kadr to podstawowa działalność najstarszej w Polsce Szkoły Policji, jednak nie był to jedyny obszar działalności dydaktycznej. W minionym roku zrealizowano również 205 edycji kursów specjalistycznych, które ukończyło 3411 policjantów,
Słupska Szkoła, jako jedyna w kraju, realizuje również szkolenia dla magazynierów uzbrojenia w zakresie prowadzenia gospodarki sprzętem techniczno-bojowym w jednostkach Policji. Kilkanaście szkoleń odbyli na terenie Szkoły policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, pracownicy Korpusu Służby Cywilnej, Lasów Państwowych oraz strażnicy Straży Gminnych.

Miniony rok to również organizacja przedsięwzięć w ramach kalendarza centralnych imprez Policji. Szkoła Policji w Słupsku była gospodarzem XXIII. edycji Turnieju Par Patrolowych, IV. Mistrzostw Policji w Wędkarstwie Morskim; IV. Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz VIII. Otwartych Międzynarodowych Mistrzostw Jednostek Szkoleniowych Policji w Strzelaniu.
Wśród ubuegłorocznych przedsięwzięć znalazła się również organizacja ćwiczeń mających na celu zintegrowanie i przygotowanie sił policyjnych z różnych krajów europejskich biorących udział w misjach zarzadzania kryzysowego Unii Europejskiej – EUPST II (European Union Police Services Training). Przedsięwzięcie zrealizował w słupskiej Szkole Policji Wydział Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Ćwiczenia uzyskały najwyższą ocenę wśród wszystkich podmiotów europejskich uczestniczących w tym projekcie, a Szkoła Policji została zaproszona do organizacji podobnego przedsięwzięcia również w tym roku.
Wśród ogólnopolskich imprez planowanych na ten rok jest również II. edycja Turnieju Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

Intensywnie rozwija się policyjna współpraca międzynarodowa, której najlepszym przykładem są ponaddwudziestoletnie kontakty Szkoły Policji w Słupsku z Wyższą Zawodową Szkołą Policji landu Brandenburgia w Oranienburgu. W ramach międzynarodowych kontaktów wykładowcy Szkoły Policji współpracują również z Prezydium Policji we Frankfurcie nad Odrą, Szkołą Policji Republiki Litewskiej i Akademią Policji chorwackiej w Zagrzebiu.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo ważną rolę, jaką pełni szkolnictwo policyjne w przygotowaniu do służby nowych kadr policyjnych.
- "Od waszego zaangażowania zależy przygotowanie policyjnych kadr do realizacji zadań służbowych. Dziękuję za wasze dodatkowe inicjatywy związane z propagowaniem ceremoniału i etosu policyjnej służby oraz pomoc w przygotowaniu policjantów do pełnienia służby podczas Światowych Dni Młodzieży”. Ćwiczenia zgrywające, w jakich uczestniczą w słupskiej Szkole Policji policjanci wyjeżdżający na misje międzynarodowe pozwalają dawać świadectwo doskonałego przygotowania do pełnienia służby o wysokim stopniu ryzyka”  - powiedział nadinsp. Jan Lach.
W dalszej części swojego wystąpienia Zastępca Komendanta Głównego przedstawił główne priorytety działalności Komendanta Głównego Policji oraz dotychczasowe funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie wystąpienia mowa była również o procesie reaktywacji posterunków Policji. Na ten rok zaplanowano ponowne otwarcie 33 z nich.

Wystąpienie nadinsp. Jana Lacha zakończyły życzenia dalszej wytężonej pracy i kolejnych sukcesów złożone na ręce Komendanta Szkoły Policji insp. Jacka Gila, a za jego pośrednictwem - całej kadrze słupskiej Szkoły.

Powrót na górę strony