Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jest bezpiecznie - podsumowanie efektów pracy świętokrzyskich policjantów w 2016 r.

Data publikacji 12.01.2017

Wczoraj funkcjonariusze garnizonu świętokrzyskiego podsumowali swoje działania w 2016 roku. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak mówił m.in. o tym co zostało zrobione, ale także o planach na 2017 rok. W naradzie Komendanta Głównego Policji reprezentowała Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak. W odprawie rocznej oprócz kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach udział wzięli także komendanci powiatowi województwa świętokrzyskiego a także Komendant Miejski Policji w Kielcach oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz wymiaru sprawiedliwości.

Podczas odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach podsumowując wyniki pracy Policji garnizonu świętokrzyskiego za rok 2016, zwrócił m.in. uwagę na udział naszych funkcjonariuszy w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży, a także imprez i uroczystości pod nazwą „Tydzień w Diecezjach”. Podkreślił, że w tych przedsięwzięciach województwo świętokrzyskie odwiedziło przeszło 6 tysięcy pielgrzymów, a o ich bezpieczeństwo oraz uczestników ŚDM w innych miastach w kraju dbało prawie 4,5 tys. policjantów. Świętokrzyscy funkcjonariusze zabezpieczali także Szczyt NATO, który w minionym roku miał miejsce w Warszawie.

Podczas odprawy przedstawiono wyniki pracy świętokrzyskich funkcjonariuszy. Zaznaczano spadek liczby przestępstw, a zarazem ich wykrywalność utrzymała się na podobnym poziomie. Odnotowano m.in. mniejszą liczbę kradzieży, włamań i rozbojów. Policjanci w minionym roku skutecznie zwalczali przestępczość korupcyjną, gospodarczą, oraz narkotykową. Świętokrzyscy stróże prawa w minionym roku zdejmowali z rynku środki odurzające oraz likwidowali profesjonalne uprawy marihuany. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 142 kilogramy różnego rodzaju narkotyków.

W trakcie spotkania zaznaczono, że w regionie zmalała liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast w stosunku do większej liczby przeprowadzonych badań było mniej nietrzeźwych kierujących pojazdami. Funkcjonariusze z chęcią angażowali się także w szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych. Wszystkie te przedsięwzięcia przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie. W 2016 roku policjanci z garnizonu świętokrzyskiego uczestniczyli w zabezpieczeniu 231 imprez masowych.

W minionym roku w sumie przeprowadzono 430 konsultacji, w których udział wzięło prawie 12 tysięcy uczestników. W ich trakcie padły m.in. postulaty reaktywowania posterunków. Tak tez się stało w Chmielniku, gdzie posterunek funkcjonuje już od końca września. Natomiast w październiku, w regionie uruchomiono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od tamtego czasu do końca roku zgłoszono 3306 różnego rodzaju zagrożeń, z czego najwięcej dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowego parkowania.

Podczas narady powiedziano również o zrealizowanym projekcie „Nasz dzielnicowy”, który był współfinansowany ze środków rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.

Przypomniano także o uruchomionej w połowie września Aplikacji „Moja Komenda” umożliwiającej wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce, a także zawierającej bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w kraju.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym ostatnich lat była budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej. W ubiegłym roku trwały także prace przy rozbudowie i przebudowie głównej siedziby KMP w Kielcach oraz modernizacji budynku KWP w Kielcach. Kompleksowo wyremontowano budynek Komisariatu Policji w Dwikozach i Chmielniku, obecnie w trakcie realizacji jest remontu Komisariatu Policji w Koprzywnicy i Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

W 2016 roku dla garnizonu świętokrzyskiego z budżetu państwa zostało zakupione 16 pojazdów oraz 1 łódź motorowa, a przy 50% współudziale samorządów terytorialnych zakupiono 28 pojazdów oraz 6 rowerów elektrycznych. W 2016 roku Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach przeprowadziła przetarg na zakup samochodów osobowych małolitrażowych w policyjnych wersjach oznakowanych i nieoznakowanych dla Komend Wojewódzkich Policji w całej Polsce. Zakupiono 153 samochody, z czego 11 zostało w naszej jednostce.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak na prezentacji multimedialnej oceniła pracę świętokrzyskich policjantów. Za pośrednictwem obecnych na odprawę komendantów i naczelników podziękowała wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Pozytywnie współpracę ze świętokrzyskimi policjantami podczas narady ocenił m.in. Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek, Prokurator Okręgowy w Kielcach Dariusz Dyjas, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Beata Oczkowicz oraz przedstawiciel Urzędu Miasta w Kielcach Pan Jerzy Bukała.

Na zakończenie  odprawy insp. Dariusz Augustyniak  podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z Policją oraz policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2016 roku.

Spotkanie odbyło się w Sali Narad im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

KWP w Kielcach / ig

 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach
 • Odprawa roczna w KWP w Kielcach

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 27.53 MB)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 27.4 MB)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 22.66 MB)

Pliki do pobrania

 • 13.64 MB
  Dane za 2016 r.
Powrót na górę strony