Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowano pracę podkarpackiej policji w 2016 roku

Data publikacji 13.01.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się dzisiaj odprawa kadry kierowniczej podkarpackiej policji podsumowująca miniony rok. Wzięli w niej udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie Adam Fida oraz ppłk Paweł Żuczek Dyrektor Delegatury ABW w Rzeszowie.

Nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie przedstawił strukturę organizacyjną podkarpackiej policji oraz podsumował stan bezpieczeństwa w województwie podkarpackim w roku 2016, omówił wyniki pracy oraz poziom realizacji zamierzeń, zadań i priorytetów. Omówił wyzwania, z jakimi mierzyć się będziemy w najbliższym roku, podkreślając, że najważniejszym zadaniem jakie stoi przed policją jest zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. 

Kadry podkarpackiej policji

W garnizonie podkarpackim służy 4423 policjantów, 535 urzędników korpusu służby cywilnej oraz 612 pracowników cywilnych. Najwięcej, bo 2849 policjantów służy w prewencji, w pionie kryminalnym 1378, a w służbie wspomagającej 102. Zdecydowana większość policjantów posiada staż służby od 3 do 20 lat. Największa grupa funkcjonariuszy, bo blisko połowa jest w korpusie aspirantów (2125), dalej podoficerów (1489), oficerów (516) oraz posterunkowych (293). W tym roku planujemy przyjąć do służby 204 nowych policjantów.

Spadek przestępczości

Przestępczość z roku na rok spada. Na przestrzeni pięciu lat, ta liczba zmniejszyła się o blisko 40%, Z ponad 38 tysięcy do 23,5 tys. stwierdzonych w 2016 roku. Liczba przestępstw kryminalnych w tym okresie spadła o blisko 10 tysięcy. Wykrywalność utrzymuje się na wysokim poziomie około 70%. 

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2016 r. odnotowano o 4 109 mniej wszystkich przestępstw. Ich ogólna liczba wyniosła 23 507. O ponad 800 spadła liczba przestępstw kryminalnych, w ciągu całego roku zarejestrowano ich 14 810.  Mniej było przestępstw drogowych -zarejestrowano ich 3708 (wcześniej było 4021).

Spadki odnotowano w kategoriach, które są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców. O 10% spadła liczba kradzieży - z 3726 na 3352. O 14%  mniej odnotowano włamań, w minionym roku stwierdzono ich 1930. Mniej było bójek i pobić. Na podobnym poziomie odnotowano liczbę kradzieży samochodów. W ciągu roku skradziono ich 89. Statystyki odnotowały 15 zabójstw lub ich usiłowań. Nieco wzrosła liczba rozbojów ( odnotowano ich 266) oraz uszkodzeń mienia (1453).

Podkarpaccy policjanci ujawnili 1051 przestępstw narkotykowych, likwidując 107 upraw oraz zabezpieczając blisko 130 kg różnych narkotyków i 10,5 kg dopalaczy. Stwierdzili również 3767 przestępstw gospodarczych. Te wyniki potwierdzają, że podkarpaccy policjanci skutecznie walczą z przestępczością m.in. podatkową, akcyzową i na szkodę interesów Unii Europejskiej.

Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach

W 2016 roku, na drogach województwa podkarpackiego doszło do 1678 wypadków, to o 34 wypadki mniej, niż rok wcześniej. Niestety, śmierć poniosło 140 osób (o 4 więcej ), a 2 013 zostało rannych (ta liczba zmniejszyła się o 118). O 11% wzrosła liczba kolizji, w ciągu całego roku odnotowano ich 17 446. Szczegóły podsumowania stanu bezpieczeństwa na drogach można znaleźć tutaj.

Przywracanie posterunków 

W minionym roku złożono 21 wniosków o przywrócenie bądź utworzenie posterunku policji. Część z nich juz zyskała akceptację. W 2016 r. przywrócono dwa posterunki w Korczynie i Wiśniowej, w tym roku planujemy reaktywację sześciu kolejnych - w Kamieniu, Ulanowie, Jasienicy Rosielnej, Niebylcu, Chorkówce oraz w Solinie z siedzibą w Polańczyku.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na Podkarpaciu

Komendant wojewódzki zaprezentował efekty funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To nowatorskie narzędzie umożliwia mieszkańcom wskazywanie miejsc czy zdarzeń, które w ich ocenie sa niebezpieczne lub uciążliwe. Od 20 września 2016 r. na terenie Podkarpacia naniesiono 7329 zagrożeń. Wszystkie zostały zweryfikowane, a duża część została potwierdzona. Mieszkańcy jako najbardziej uciążliwe wskazali przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Badanie opinii publicznej

Od wielu już lat sami mieszkańcy Podkarpacia uważają swoje województwo za najbezpieczniejsze w Polsce. Potwierdza to polskie badanie przestępczości przeprowadzone w 2016 roku. Ponad 85% mieszkańców naszego województwa czuje się bezpiecznie spacerując po zmroku w swojej okolicy. Tak wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa utrzymuje się już od wielu lat. Równie wysoko przez mieszkańców Podkarpacia oceniana jest praca i skuteczność policji. Blisko 76% mieszkańców uważa, że podkarpacka policja jest skuteczna w swoich działaniach, a 78% osób pozytywnie ocenia pracę policjantów pełniących służbę w swojej okolicy.

(KWP w Rzeszowie / mw)

  • Podsumowano pracę podkarpackiej policji w 2016 roku
  • Podsumowano pracę podkarpackiej policji w 2016 roku
  • Podsumowano pracę podkarpackiej policji w 2016 roku
  • Podsumowano pracę podkarpackiej policji w 2016 roku
  • Podsumowano pracę podkarpackiej policji w 2016 roku
Powrót na górę strony