Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w Wielkopolsce w 2016 r.

Data publikacji 13.01.2017

Mniej przestępstw na terenie Wielkopolski w 2016 roku. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jako jeden z ważniejszych priorytetów w roku 2017. Policja podsumowała miniony rok. W specjalnej odprawie służbowej wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz przedstawiciele prokuratur regionalnej i okręgowych działających na terenie Wielkopolski.

Nadinsp. Tomasz Trawiński Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu zwołał dwudniową odprawę służbową poświęconą ocenie stanu bezpieczeństwa w minionym 2016 roku. W spotkaniu wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Prokurator Regionalny w Poznaniu Rafał Maćkowiak oraz przedstawiciele prokuratur okręgowych działających na terenie Wielkopolski. Podczas odprawy dobrze oceniono działania wielkopolskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Omówione zostały także priorytety i główne zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na rok 2017.

W minionym roku policjanci odnotowali spadek liczby przestępstw. Miało to znaczący wpływ na spadek liczby wszczętych postępowań przygotowawczych. Było ich mniej o ponad 5600 niż dwa lata temu. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2016 roku wyniosła 72,4 procent i utrzymuje się na podobnym poziomie co w 2015 roku. Mniejszą liczbę czynów odnotowano we wszystkich kategoriach przestępstw: kradzieżach, rozbojach, bójkach i pobiciach, włamaniach, uszkodzeniach mienia, czy kradzieżach samochodów.

Liczba postępowań wszczętych – wybrane kategorie:

                                              2015 r.    2016 r.

Ogółem przestępstw       62877      57223
Kradzież                             12009      10171
Rozbój                                 462          382
Włamanie                           4903        3643
Kradzież samochodu       1513        1285
Uszkodzenie mienia         3979        3452
Bójka i pobicie                    363          328

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:

Policjanci ruchu drogowego odnotowali 2301 wypadków w których 249 osób poniosło śmierć, a rannych zostało 2666 osób. Podczas służby policjanci przeprowadzili ponad milion kontroli stanu trzeźwości kierujących. Zatrzymali 11389 nietrzeźwych. Funkcjonariusze zatrzymali także 7769 praw jazdy, w tym 3190 za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z ważniejszych priorytetów na rok 2017.

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych

W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu ogółem 615 imprez masowych. Były to imprezy sportowe, ale również artystyczno-rozrywkowe. Łącznie w zapewnienie bezpieczeństwa podczas tych imprez zaangażowanych było 18 239 policjantów.

Funkcjonariusze wielkopolskiej Policji dbali o bezpieczeństwo podczas 714 imprez sportowych oraz 111 przejazdów przez Wielkopolskę dużych grup kibiców na mecze.

Łączny koszt, jaki poniosła Policja w związku z zabezpieczeniem imprez masowych to 3 575 000 złotych.

Prewencja:

Służby dyżurne na terenie całej Wielkopolski odnotowały prawie 326 tys. zgłoszeń interwencyjnych. Średni czas reakcji na zdarzenie pilne wyniósł 10:22 min, a na zwykłe 15:14 min.

Profilaktyka:

Policjanci na terenie Wielkopolski zainaugurowali bądź kontynuowali programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych.
- Krajowa Mapa Zagrożeń
- Wdrożenie aplikacji „Moja Komenda"
- Program „Dzielnicowy bliżej nas"
- Program znakowania zabytków kultury
-W związku zagrożeniami wynikającymi z zażywania dopalaczy przez młodzież, powstała kampania pod hasłem "DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE".
- W okresie wiosenno-letnim zainaugurowano kampanię pn. "CZARNY PUNKT WODNY", poruszająca kwestie bezpiecznego wypoczynku nad wodą i korzystania tylko ze strzeżonych kąpielisk.
- "DWIE STRONY SIECI" to kampania traktująca o niebezpieczeństwach w Internecie.
- "BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORÓW" - to kontynuacja programu, który ma m.in. na celu uświadomienie osób starszych na temat sposobów działania na ich szkodę oszustów. Poruszana jest też szeroko rozumiana profilaktyka.
- "OBSERWATORIUM ZAGROŻEŃ DLA LUDZI MŁODYCH" - diagnozowanie aktualnych zagrożeń, na które są narażeni młodzi ludzie. Wypracowywanie działań profilaktycznych.

Inwestycje, remonty, zakup radiowozów, kadry

Przeprowadzono wiele inwestycji i remontów, na które przeznaczono ponad 14 mln złotych. Przykłady:  oddanie do użytku budynków KPP w Jarocinie i Gnieźnie, KP w Pniewach. Reaktywowano Posterunki Policji w Godzieszach, Nowym Mieście n. Wartą, Blizanowie, Liskowie, Drawsku, Lubaszu. Oprócz tych inwestycji przeprowadzono szereg remontów budynków i pomieszczeń służbowych w wielu komendach miejskich i powiatowych na terenie województwa. Zostały rozpoczęte także modernizacje obiektów w tym o wielomilionowej wartości KP Poznań Stare Miasto.

Dla wielkopolskich jednostek Policji zakupiono 125 nowych radiowozów oraz nowoczesną łódź patrolową.

W szeregach wielkopolskiej Policji służy 8 150 funkcjonariuszy  oraz 1556 pracowników Policji. Stan wakatów mundurowych wynosi 195 (stan na dzień 12.01.2017). W minionym roku do służby w jednostkach Policji na terenie całego województwa przyjęto 427 policjantów i policjantek.

Podczas odprawy służbowej w swoich wystąpieniach wiceszef Polskiej Policji ale także Wojewoda Wielkopolski oraz Prokurator Regionalny pozytywnie ocenili wysiłki policjantów w zakresie realizacji ustawowych zadań.

(KWP w Poznaniu / mw)

  • Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2016 r.
  • Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2016 r.
  • Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2016 r.
  • Podsumowanie stanu bezpieczeństwa w 2016 r.
Powrót na górę strony