Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszyła kampania pn. „WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”

Data publikacji 17.01.2017

Zima rozpoczęła się na dobre. Jak co roku na stokach narciarskich pojawia się wielu miłośników aktywnego wypoczynku. Również jak co roku nad bezpieczeństwem narciarzy i snowboardzistów czuwają policjanci, dbając o przestrzeganie prawa i edukując w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa na stokach.

Ruszyła kampania pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Inauguracja kampanii miała miejsce w Zakopanem na terenie Górnej Równi Krupowej podczas obchodów Światowego Dnia Śniegu, a uczestniczyli w niej przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz miejscowej Komendy Powiatowej Policji.

Mając na względzie systematyczny wzrost liczby , które oprócz dostarczania wrażeń estetycznych i relaksu niosą za sobą również zagrożenia w postaci przestępstw i wykroczeń oraz dostrzegając potrzebę wspierania działań 

Policja od wielu lat podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego zwolennikom uprawiania sportów zimowych.  Współdziała przy tym z odpowiednimi podmiotami na rzecz ratownictwa górskiego i narciarskiego.

Służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie zimowym 2015/2016 pełniło 250 funkcjonariuszy, na terenie pięciu województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i łódzkiego. Policjanci pełniąc służbę na zorganizowanych terenach narciarskich w minionym sezonie narciarskim 2015/2016 ujawniali wykroczenia, w tym z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich dotyczące nieprzestrzegania obowiązku jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardingu, przez osoby poniżej 16 roku życia, w kasku konstrukcyjnie do tego przystosowanym, jak też uprawiania tej formy rekreacji w stanie nietrzeźwości. Wobec  sprawców wykroczeń stosowano postępowanie mandatowe, kierowano wnioski o ukaranie do sądu, natomiast najczęściej stosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia bądź zwrócenia uwagi. Jako ciekawostkę należy dodać, że w obecnym sezonie również na terenie województwa podlaskiego policjanci będą pełnić służbę patrolową na kilku stokach narciarskich.

W trakcie trwania całego sezonu narciarskiego policjanci przypominają o obowiązku jazdy w kasku do 16 roku życia oraz o bezwzględnym zakazie uprawiania narciarstwa lub snowboardingu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Reagują na przypadki łamania obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa na stoku.

Kampania  pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” prowadzona jest pod dwoma hasłami, adresowanymi do różnych odbiorców: do dorosłych – „Odpowiedzialni na stoku” oraz do dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.

W ramach przedsięwzięcia do uczestników aktywnego wypoczynku w górach (zarówno dorosłych jak i dzieci) trafi sto tysięcy kieszonkowych informatorów, w których znajduje się m.in. Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz numery telefonów ratunkowych. Podczas organizowania konkursów i zabaw, polegających na wykazywaniu się znajomością reguł i zasad oraz szczególną sprawnością, będzie można wygrać różne nagrody rzeczowe, w tym m.in. kaski narciarskie, które zostały zakupione ze środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 i przekazane przez MSWiA na potrzeby kampanii.

Elementem kampanii jest również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2017 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Głównej Policji. Regulamin oraz kartę zgłoszenia do konkursu można znaleźć na stronie internetowej Policja.pl.

Podczas inauguracji kampanii „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” prezentowano również funkcjonującą od 5 października 2016 r. na terenie całego kraju aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pośrednictwem której zgłoszono dotychczas blisko 175. 000 zagrożeń.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Policja.pl i zapoznanie się z tym narzędziem, będącym kolejną platformą wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Ruszyła kampania pn. „WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”
  • Ruszyła kampania pn. „WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”
  • Ruszyła kampania pn. „WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”
  • Ruszyła kampania pn. „WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”
  • Ruszyła kampania pn. „WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”
  • Ruszyła kampania pn. „WSPÓLNIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU”
Powrót na górę strony