Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci na stokach narciarskich

Data publikacji 16.01.2017

Podlascy policjanci rozpoczęli służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich. W inauguracji sezonu pełnienia służby na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Administracji i Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku. 15 lutego 2011 roku pierwszy raz Komendant Powiatowy Policji w Radomsku wydał decyzję dotyczącą patroli na trasie narciarskiej „Góra Kamieńsk”. Od początku pomysł ten spotkał się z pozytywnym odzewem osób korzystających z rekreacji na nartach. Liczne atrakcje czekały z kolei na narciarzy, którzy odwiedzili stok na bielskim Dębowcu, gdzie trwała ogólnopolska akcja pod hasłem „Bezpiecznie na narty”.

Podlascy policjanci rozpoczęli służbę na zorganizowanych stokach narciarskich w Szelmencie w powiecie suwalskim i Rybnie w powiecie łomżyńskim. Służba ta podyktowana jest troską o zapewnienie na ich terenie bezpieczeństwa i porządku. W Szelmencie, Rybnie oraz Ośrodku Narciarskim „Dąbrówka” w Suwałkach służbę będzie pełnić 8 policjantów, którzy zostali przeszkoleni z prawnych aspektów służby na stokach narciarskich, patrolowania przy użyciu sprzętu narciarskiego, korzystania ze sprzętu ratowniczego, pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuacji osoby poszkodowanej. Mundurowych będzie można spotkać w weekendy, w okresie nadchodzących ferii zimowych oraz doraźnie w trakcie spodziewanego większego ruchu turystycznego.

Podczas inauguracji służby patrolowej w rejonach stoków narciarskich w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment oraz Stacji Narciarskiej Rybno podlascy policjanci rozstawili „niebieskie namioty”, w których dzieci mogły wziąć udział w konkursach plastycznych oraz uczestniczyć w zabawach organizowanych przez mundurowych. Dorosłym policjanci udostępniali materiały profilaktyczne, rozdawali elementy odblaskowe oraz informowali między innymi o tym, jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Odbyły się również pokazy tresury psów policyjnych oraz szkolenie udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez wolontariuszy z Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom Nadzieja z Łomży.

Inauguracja była okazją do przedstawienia założeń ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” zainicjowanej przez Komendę Główną Policji, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Elementem projektu jest konkurs plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów” adresowany do dzieci i młodzieży. W inauguracji sezonu pełnienia służby na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

***

Sukcesywnie ze środków finansowych KWP w Łodzi zostało zakupionych 6 kompletów sprzętu narciarskiego dobranego stosownie do umiejętności i predyspozycji fizycznych funkcjonariuszy pełniących służbę na stoku „Góra Kamieńsk” i  stroje narciarskie. Łącznie do służby wytypowano 6 funkcjonariuszy KPP Radomsko, którzy co roku doskonalą swoje umiejętności. Szkolenie przeprowadzane jest przez funkcjonariusza posiadającego uprawnienia Instruktora Narciarstwa PZN. Głównym założeniem corocznych sprawdzianów jest doskonalenie umiejętności jazdy na nartach i sprawdzenie i utrwalenie znajomości przepisów prawnych mających zastosowanie w trakcie pełnionych patroli narciarskich.

W bieżącym sezonie służby będą pełnione w weekendy, do zakończenia sezonu,  w godz. 13-21. W trakcie służb pełnionych na terenie „Góry Kamieńsk” wyznaczone patrole narciarskie skupiają się głównie na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez narciarzy i snowboardzistów wynikających głównie z nieprzestrzegania zasad dekalogu narciarskiego FIS oraz Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich w tym niedostosowania jazdy do swoich umiejętności i warunków panujących na stoku jak również eliminowanie osób korzystających ze stoku, będących pod wpływem alkoholu. Zwracano uwagę osobom stwarzającym zagrożenie dla innych użytkowników stoku m.in. poprzez nieostrożną jazdę (np. zajeżdżanie lub zatrzymywanie się w miejscach do tego niedozwolonych). 

Biorąc pod uwagę charakterystykę całego obiektu, w tym fakt istnienia dużej ilości miejsc parkingowych, funkcjonariusze wykonują również czynności polegające na  reagowaniu na wykroczenia popełniane przez kierujących, między innymi blokowanie dróg dojazdowych, niestosowanie się do zakazów zatrzymania a także reagowanie na przypadki zakłócenia ładu i porządku publicznego w obrębie obiektu. Funkcjonariusze realizując swoje zadania ściśle współpracują z ratownikami Beskidzkiej Grupy GOPR oraz pracownikami ochrony obiektu.

Zaznaczyć należy że w związku z realizacją zadań na zorganizowanej trasie funkcjonariusze KPP Radomsko pełniący tam służbę niejednokrotnie brali udział w kampaniach i ogólnopolskich akcjach promując bezpieczną jazdę na nartach min. „Światowy Dzień Śniegu”, „Dzień Otwarty SITN PZN”. Obecność patroli narciarskich wyznaczonych spośród funkcjonariuszy KPP Radomsko na zorganizowanej trasie narciarskiej „Góra Kamieńsk” w minionych sezonach narciarskich począwszy od sezonu 2011/2012 pozwoliła na bezpieczne korzystanie ze stoku. Przez cały okres funkcjonowania stoku nie odnotowano poważnych zdarzeń z udziałem osób korzystających z tras narciarskich na „Górze Kamieńsk”.

***

Nauka bezpiecznych zachowań na stoku, szlifowanie umiejętności narciarskich pod okiem policjantów z patroli narciarskich oraz instruktorów SITN PZN, liczne gry, zabawy i konkursy z cennymi nagrodami - wszystkie te atrakcje czekały na narciarzy, którzy w minioną niedzielę, 15.01.br., odwiedzili stok na bielskim Dębowcu, gdzie trwała ogólnopolska akcja pod hasłem „Bezpiecznie na narty”.

Celem tej akcji, oprócz popularyzacji sportów śnieżnych wśród dzieci i młodzieży, była edukacja związana z uprawianiem narciarstwa, a także propagowanie bezpieczeństwa i właściwych zachowań na stokach narciarskich. W działania włączyli się także policjanci pełniący służbę na stokach narciarskich z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, którzy posiadają uprawnienia instruktorów narciarstwa.

W tym dniu każdy mógł skorzystać z porad policjantów. Pod ich czujnym okiem, zarówno dorośli jak i dzieci, szlifowali swoje umiejętności narciarskie. Mundurowi edukowali najmłodszych w zakresie bezpiecznych zachowań na nartach. Z dorosłymi rozmawiali o konieczności noszenia kasków przez młodzież do 16 roku życia i konsekwencjach jazdy na nartach i snowboardzie pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Na najmłodszych czekały liczne konkursy, gry i zabawy o bezpieczeństwie na nartach, w których wygraną były m.in. kaski narciarskie. Uczestnicy otrzymywali ulotki informacyjne o bezpieczeństwie na nartach.

(KWP w Białymstoku/ KWP w Łodzi / KWP w Katowicach/ mw)

 • KWP w Białymstoku

 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • Podlascy policjanci na stokach narciarskich
 • KWP w Łodzi

 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • KWP w Katowicach

 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich
 • Policjanci na stokach narciarskich

Film Policjanci na stokach narciarskich

Pobierz plik Policjanci na stokach narciarskich (format mp4 - rozmiar 17.34 MB)

Powrót na górę strony