Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Te umiejętności mogą uratować życie

Na kursach specjalistycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy doskonalą swoje umiejętności policjanci z jednostek terenowych Policji. Szkolenie prowadzone między innymi w słupskiej Szkole Policji ma na celu utrwalenie umiejętności, które każdy policjant nabył tuż po wstąpieniu do służby - podczas szkolenia zawodowego podstawowego.


Kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest ugruntowaniem, ale i rozszerzeniem dotychczas posiadanej wiedzy i umiejętności ratowniczych. Każdy funkcjonariusz już czasie szkolenia zawodowego podstawowego, na początku swojej służby w policji, musi zaliczyć kilkudziesięciogodzinny kurs udzielania pierwszej pomocy. Policjant ma obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to również zasad policyjnej etyki zawodowej.

 

Na kurs kierowani są głównie policjanci służb patrolowo-interwencyjnych, którzy z racji specyfiki swojej służby najczęściej stykają się z osobami poszkodowanymi wymagającymi pomocy. Bardzo często bowiem zdarza się, że to właśnie policjanci przyjeżdżają jako pierwsi na miejsce zdarzenia bądź wypadku. W niektórych sytuacjach to właśnie od wiedzy i umiejętności policjantów zależy życie osób poszkodowanych.

 

W trakcie tygodniowego kursu policjanci doskonalą postępowanie ratownicze w miejscu zdarzenia. W ramach ćwiczeń praktycznych każdy z uczestników szkolenia prowadzi podstawowe zabiegi resuscytacyjne a także wykorzystuje automatyczny defibrylator zewnętrzny czyli AED.

Szczególną uwagę poświęca się również zabezpieczeniu osoby poszkodowanej, u której występuje krwotok, uraz kostny, zawał mięśnia sercowego, porażenie prądem, wychłodzenie organizmu, śpiączka metaboliczna lub reakcja uczuleniowa.

Policjanci omawiają także zabezpieczenie osoby poszkodowanej, przygotowanie jej do ewakuacji i transportu oraz przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego.

 

Kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy został zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji w czerwcu ubiegłego roku a jego realizację powierzono wszystkim szkołom policyjnym w kraju (Legionowo, Katowice, Piła, Słupsk i Szczytno).

 

Powrót na górę strony