Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich

Data publikacji 17.01.2017

Wraz z pierwszymi opadami śniegu na stokach Dolnego Śląska pojawiły się również patrole policyjne. Głównym zadaniem funkcjonariuszy podczas codziennej służby jest czuwanie nad bezpieczeństwem miłośników jazdy na nartach i na snowboardzie. W ramach kampanii „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” policjanci przypominają także osobom aktywnie wypoczywającym w górach o podstawowe zasady bezpieczeństwa. Funkcjonariuszy realizujących działania na stokach zobaczymy m.in. na ternie powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, lubańskiego i jeleniogórskiego.

Ruszyła kampania pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W związku z pierwszym śniegiem, jaki pojawił się stokach policjanci rozpoczęli patrole głównych tras narciarskich. Zimowe działania prowadzone są m.in. na ternie powiatów: kłodzkiego, dzierżoniowskiego, lubańskiego i jeleniogórskiego. Wszyscy funkcjonariusze pełnią służbę w umundurowaniu, wyposażeni w kamizelki odblaskowe tak, aby można było ich zauważyć z większej odległości i poprosić o pomoc lub poradę.

Policjanci będą patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na bezpieczeństwo na zorganizowanych miejscach wypoczynku. Wykonując swoje zadania na terenach górskich policjanci współpracują z GOPR-em. Funkcjonariusze podczas codziennej służby informują wypoczywających na nartach jak bezpiecznie korzystać ze stoków narciarskich.Za co grożą kary w przypadku łamania przepisów m. in. - jazda pod wpływem alkoholu oraz jazda dzieci bez kasku. Policjanci przede wszystkim pilnują porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania na nartach, ale mają też prawo m. in.: legitymować, pouczać, a w skrajnych sytuacjach ukarać osoby nieodpowiedzialne.

Funkcjonariusze będą przypominać też osobom wypoczywającym o obowiązku jazdy w kasku do 16 roku życia oraz i o bezwzględnym zakazie uprawiania narciarstwa lub snowboardingu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

O zasadach bezpieczeństwa i obowiązujących przepisach przypominali także policjanci z powiatu kłodzkiego podczas briefingu poświęconego kampanii „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku" zorganizowanego 15 stycznia br. na Czarnej Górze. Policjanci podczas spotkania zwrócili uwagę, że celem ogólnopolskiej kampanii jest uwrażliwienie uczestników sportów zimowych właśnie na bezpieczeństwo.

Elementem kampanii jest również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2017 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Głównej Policji. Regulamin oraz kartę zgłoszenia do konkursu można znaleźć na stronie internetowej Policja.pl.

KWP we Wrocławiu / ig

 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich
 • Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich

Opis filmu: Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na stokach narciarskich

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.09 MB)

Powrót na górę strony