Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

2016 - kolejnym rokiem ograniczania przestępczości na Dolnym Śląsku

Data publikacji 20.01.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczył także Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. W spotkaniu podsumowującym 2016 r., które poprowadził Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski, oprócz kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji, udział wzięli również Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Prokurator Regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk.

Miniony rok, to kontynuacja spadku przestępczości na terenie województwa dolnośląskiego, w tym przestępstw szczególnie społecznie uciążliwych. To także codzienna, ciężka praca funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej Policji na rzecz mieszkańców.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się odprawa służbowa z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie Dolnego Śląska oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz kierownictwa dolnośląskiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, w spotkaniu udział wzięli także Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Prokurator Regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski podsumował działania dolnośląskiej Policji w 2016 roku. Pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku przez pion prewencji przedstawił Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Niziołek,  natomiast efekty pracy pionu kryminalnego przedstawił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiuinsp. Piotr Leciejewski, a pionu logistycznego Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Andrzej Łuczyszyn.

Komendant Główny Policji i Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu podziękowali funkcjonariuszom i pracownikom dolnośląskiej Policji za aktywność i wkład wniesiony w uzyskane w ubiegłym roku bardzo dobre efekty pracy. Za dobrą współpracę, otwartość i działania na rzecz bezpieczeństwa podziękowali również zaproszeni wojewoda dolnośląski i prokurator regionalny. Prokurator regionalny pogratulował też bardzo dobrych wyników, podkreślając szczególną rolę i zaangażowanie Policji w prowadzonych przez prokuraturę śledztwach.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk zwracając uwagę na profesjonalizm i osiągane przez dolnośląską Policję wyniki, wskazał na jej kluczową rolę dla całej Polskiej Policji. Szczególną uwagę w swoim dalszym wystąpieniu komendant poświęcił priorytetom działań Policji oraz już przyjętym w ich zakresie rozwiązaniom – dotyczącym m.in. zwiększania efektywności działań na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podnoszenia skuteczności działań w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości,  wzrostu skuteczności działań w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, a także działań ukierunkowanym na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i optymalizacji działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

W 2016 roku na terenie województwa dolnośląskiego odnotowano kolejny spadek przestępczości, w tym ogółem o ponad 5 %, a przestępstw najbardziej społecznie uciążliwych, czyli rozbojów, bójek i pobić, kradzieży, w tym kradzieży samochodu oraz włamań – o ponad 8%.W okresie ostatnich 5 lat, to już mniej o blisko 17 tys. przestępstw na terenie województwa.

W 2016 roku odnotowano w stosunku do roku 2015:

 • Zabójstw – mniej o ponad 31% (w 80 % wszystkich zabójstw lub usiłowań sprawca i ofiara znali się, a do zdarzeń dochodziło w czasie wspólnego spożywania alkoholu, kłótni lub nieporozumień)
 • Rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – mniej o ponad 14% (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o ponad 45%)
 • Bójek i pobić – mniej o ponad 12% - (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o ponad 47%)
 • Włamań – mniej o ponad 11% - (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o blisko 19%)
 • Kradzieży – mniej i blisko 8% - (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o ponad 28%)
 • Kradzieży samochodów – mniej o blisko 4% - (w ciągu 5 ostatnich lat, to już mniej o blisko 23%)

Liczba kradzieży samochodów na Dolnym Śląsku od 2000 roku spadła o 75%.

W zeszłym roku wzrosła po raz kolejny m.in. efektywność działań dolnośląskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziło do ujawnienia o 6 % więcej tego typu przestępstw i zatrzymania ich sprawców. W wyniku przeprowadzonych realizacji zlikwidowano łącznie 82 plantacje konopi oraz zabezpieczono 11,1 tys. sztuk krzewów, zlikwidowano także 2 laboratoria, gdzie produkowano środki odurzające. W 2016 roku przechwycono łącznie blisko 0,5 tony różnego rodzaju narkotyków (to m.in. marihuana, amfetamina, metamfetamina, haszysz, heroina, kokaina).

2016 rok, to okres, w którym dolnośląscy policjanci rozwiązali wiele poważnych i trudnych spraw. To m.in. działania, które doprowadziły do zidentyfikowania i zatrzymania mężczyzny podejrzanego o podłożenie bomby w autobusie komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Rozpracowano też zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą kradzieży pojazdów na szeroką skalę. W sprawie zatrzymano 11 osób, z których 6 zostało decyzją sądu tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją sukcesywnie ujawniali korupcję w środowisku naukowym. Dotychczas wszczęto 3 śledztwa. W każdym przypadku z zebranego materiału dowodowego wynika, że dochodziło do wyłudzania środków przeznaczonych na badania naukowe – granty. Jak dotąd przedstawiono w sumie 100 zarzutów 32 podejrzanym i udowodniono wyłudzenie środków w kwocie ponad 4 mln złotych.

W 2016 roku, w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich, w wyniku szeroko zakrojonych działań, zlikwidowali na terenie powiatu łącznie 16 plantacji upraw konopi indyjskich. W tej sprawie zabezpieczono ponad 4,6 tys. krzewów, a ponadto 11 ton krajanki tytoniu o wartości około 6 mln złotych, kompletną linię produkcyjną wytwarzającą krajankę tytoniową (w tym maszyny o wartości kilkuset tys. złotych). Podejrzany został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali członków zarządu jednego z największych holdingów medycznych działających na terenie Dolnego Śląska, podejrzanych o przestępstwa finansowe. Straty w sprawie wynoszą ok. 129 mln złotych. Zatrzymano 4 osoby (wobec 3 sąd zastosował tymczasowy areszt), ujawniono mienie ruchome (ekskluzywne zegarki, biżuterię) oraz kolekcję 24 zabytkowych pojazdów takich marek jak: Rolls Royce, Bentley. Ponadto ujawniono mienie nieruchome w tym 3 apartamenty w jednym z najbardziej prestiżowych apartamentowców w Polsce. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do wyceny ujawnionego mienia, którego wartość wstępnie oszacowano na nie mniej niż kilkanaście milionów złotych.

W 2016 roku dolnośląscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem na terenie województwa, ale też udzielali wsparcia innym jednostkom podczas Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Na terenie województwa dolnośląskiego przebywało ponad 13 tys. pielgrzymów przybyłych z 44 krajów. Nie odnotowano żadnych poważniejszych zdarzeń z ich udziałem. W tym okresie funkcjonariusze zabezpieczali też łącznie 633 imprezy masowe oraz zrealizowali ponad 11,2 tys. konwojów.

2016 rok, to także wiele inwestycji związanych z remontami policyjnych jednostek. W podwrocławskiej gminie Siechnice, po reorganizacji, utworzono całodobowy komisariat podległy bezpośrednio Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wcześniej od 2010 r. w Siechnicach funkcjonował posterunek. W Ubiegłym roku znacznie uzupełniono lub wymieniono policyjną flotę pojazdów służbowych. Dolnośląscy policjanci otrzymali 122 nowe radiowozy oznakowane i nieoznakowane. Pojazdy zostały zakupione w całości z budżetu Policji lub przy wsparciu środków samorządowych. Auta trafiły do komórek organizacyjnych lub jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego. 

W ubiegłym roku do służby w garnizonie dolnośląskim przyjęto łącznie 466 nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek i jest to większa ilość niż rok wcześniej.

KWP we Wrocławiu/ kp

 

 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
 • odprawa roczna w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka
Powrót na górę strony