Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku

Data publikacji 20.01.2017

Dzisiaj w sali konferencyjnej Izby Skarbowej odbyła się odprawa roczna zachodniopomorskich policjantów. W naradzie udział wzięli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, oraz przedstawiciele sądów i prokuratur województwa zachodniopomorskiego, a poprowadził ją Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł.insp. Jacek Cegieła.

Konsultacje społeczne, debaty, wsłuchiwanie się w potrzeby lokalnej społeczności oraz  prospołeczne działanie - to główne priorytety jakie realizowane były przez zachodniopomorską policję w 2016 roku.

W ubiegłym roku na terenie zachodniopomorskiego przywrócono Posterunek Policji w Świnoujskiej dzielnicy Warszów i w Dygowie (powiat kołobrzeski), co wynikało właśnie z potrzeby płynącej od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności. Ważnym i istotnym elementem było uruchomienie 20 września na terenie naszego województwa  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku jej działania do policjantów wpłynęło prawie 8.5 tysiąca zgłoszeń dotyczących głównie:  miejsc w których spożywany jest alkohol, nieprawidłowego parkowania oraz  przekraczania prędkości.

Od września ubiegłego roku działa także aplikacja  " Moja Komenda", która umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych można wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

Podsumowując natomiast statystycznie ubiegły rok należy stwierdzić znaczny spadek liczby przestępstw kryminalnych a także wysoką wykrywalność sprawców przestępstw. Zmniejszyła się  liczba poważnych przestępstw kryminalnych, nie tylko tych  groźnych w skutkach czynów, lecz uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw m.in. drobnych kradzieży lub uszkodzenia mienia.

Przez cały 2016 rok liczba wszystkich przestępstw w województwie zachodniopomorskim wyniosła 33248 to jest o  7,6% mniej niż w roku ubiegłym. W 2015 roku odnotowano ich 35985. W skali kraju daje nam to miejsce w ścisłej czołówce województw , w których odnotowano znaczny spadek wszystkich przestępstw.

Zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych - z 32822 w 2015 r. do 26058 w 2016 r. , czyli o 6764 mniej , co stanowi spadek o ponad 20%. Natomiast  podobnie jak w całym kraju również w naszym województwie wzrosła liczba przestępstw narkotykowych z 1716 w 2015 r. do poziomu 1760 w 2016 r., czyli o 44 czyny ( tj. 2,5%). To pokazuje, że policjanci przestępstwa z tej kategorii zdecydowanie lepiej ujawniają i ścigają.

Spadki odnotowano w grupie przestępstw, uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla mieszkańca. Jest to grupa 7 wybranych kategorii przestępstw (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy i kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). Obniżenie liczb czynów dotyczą każdego rodzaju z wyżej wymienionych naruszeń prawa.

Największe spadki przestępstw w województwie zachodniopomorskim nastąpiły w następujących kategoriach:

 • Bójki i pobicia: z  279 w 2015 r. do 256 w 2016  roku - spadek o ponad 8 %
 • Przestępstwa rozbójnicze: z  288 w 2015 roku do 250 w 2016 roku - spadek o ponad 13%
 • Uszkodzenie rzeczy: z 2145 w 2015 roku do 2063 w 2016 roku - spadek o prawie 4%
 • Kradzież z włamaniem:  z 4393 w 2015 roku do  3395 w 2016 roku. Jest to spadek o ponad 22%, czyli 998
 • Kradzież cudzej rzeczy: z  6371 w 2015 roku do  5349 w 2016 roku - spadek o blisko 16%
 • Kradzież samochodu spadek z   343 w 2015 roku do 298  w 2016 roku - spadek o ponad  13%
 • Przestępstwa gospodarcze: z 3654 w 2015 roku do 3550 w 2016 - spadek o 2%.

Bezpieczeństwo na zachodniopomorskich drogach to sfera, która wymaga podjęcia dodatkowych działań. Porównując ze sobą statystyki drogowe z 2016 roku do 2015, niestety odnotowano zwiększoną liczbę wypadków, osób rannych i ofiar śmiertelnych. W zeszłym roku  na drogach województwa zachodniopomorskiego  doszło do 1329 wypadków - jest to o 49 więcej niż w roku poprzednim. W 2016 r.  na zachodniopomorskich  drogach zginęło 149  osób, co oznacza o 25 ofiar śmiertelnych więcej niż w roku 2015. Wzrosła również liczba osób rannych, w 2016 wyniosła ona 1597 osób i było to o 146 osób więcej niż w 2015 roku.

Na zakończenie odprawy Z-ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak w imieniu swoim i Komendanta Głównego Policji przekazała podziękowania za pośrednictwem kadry kierowniczej dla zachodniopomorskich funkcjonariuszy i pracowników policji za służbę i pracę  w minionym roku. Również Wojewoda Zachodniopomorski mówił o ciężkiej i trudnej służbie dziękował za włożony trud i sumienność w realizacji zadań służbowych.

Wojewoda zwrócił uwagę na nowe zagrożenia. "Chciałbym także zachęcić Państwa do wrażliwości na przestępczość o charakterze transgranicznym, przestępczość gospodarczą oraz zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Nasze województwo, jako region przygraniczny, jest szczególnie narażone na takie zagrożenia."

Na zakończenie  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł.insp Jacek Ciegieła za pośrednictwem obecnych Komendantów Miejskich i Powiatowych podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji za rzetelną i ciężką pracę w 2016 roku.

Podkreślił że ważnym elementem oceny pracy funkcjonariuszy jest ocena społeczna, dlatego też prospołeczne kierunki działań takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń, Dzielnicowy Bliżej Nas, czy sprawy związane z przywracaniem posterunków będą ważnym elementem pracy zachodniopomorskich policjantów w obecnym roku. Ponadto zwrócił uwagę na kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(KWP w Szczecinie / mw)

 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku
 • Jest bezpieczniej - Zachodniopomorska Policja w 2016 roku
Powrót na górę strony