Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele małopolskiej Policji w służbie poza granicami kraju

Data publikacji 20.01.2017

Przedwczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie z policjantami - mł. insp. Marcinem Wydrą oraz mł. asp. Norbertem Andraszakiem i sierż. szt. Dariuszem Łatką, którzy w ubiegłym roku pełnili służbę w misjach pokojowych poza granicami naszego kraju. Funkcjonariusze opowiedzieli o szkoleniach i służbie w jaką byli zaangażowani - podzielili się zdobytym doświadczeniem z pracownikami i policjantami uczestniczącymi w spotkaniu.

O swoim pobycie w Nowym Jorku opowiedział mł. insp. Marcin Wydra, który po 4-letniej służbie w siłach ONZ powrócił do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na dotychczasowe stanowisko. Jako pierwszy polski policjant przeszedł pomyślnie rekrutację i spośród wielu kandydatów z całego świata aplikował na stanowisko oficera ds. koordynacji jednostek specjalnych w Wydziale Policji Departamentu Operacji Pokojowych.

Jego głównym zadaniem było planowanie oraz koordynowanie zaangażowania jednostek specjalnych Policji w operacje pokojowe ONZ. Służbę w Nowym Jorku zakończył w grudniu 2016 roku. To nie pierwszy wyjazd mł. insp. Marcina Wydry do służby poza granicami naszego kraju. Już wcześniej zdobywał doświadczenie i potrzebne umiejętności podczas uczestnictwa w misjach pokojowych w Kosowie oraz w Bośni i Hercegowinie.

O swoich doświadczeniach w służbie poza granicami kraju opowiadali również mł.asp. Norbert Andraszak i sierż.szt. Dariusz Łatka z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy przez okres dwóch miesięcy - od września do października 2016 roku - wspomagali węgierskich funkcjonariuszy w działaniach ochronnych przy południowej granicy węgiersko-serbskiej.Policjanci zostali wyselekcjonowani do służby spośród wielu funkcjonariuszy z całej Polski. Biegle posługują się językiem angielskim, a mł.asp. Norbert Andraszak wcześniej służył w misji pokojowej w Kosowie. Funkcjonariusze przed wyjazdem przeszli odpowiednie szkolenie, które umożliwiło im zapoznanie się z m.in. z historią Węgier.

Służba prewencyjna (w systemie dwuzmianowym - w dzień lub w nocy), którą pełnili wzdłuż szlaku tranzytowego była bardzo wymagająca. Z węgierskimi policjantami, wojskiem oraz polskimi funkcjonariuszami Straży Granicznej realizowali patrole piesze jak również w patrolu zmotoryzowanym przez rozległe przygraniczne tereny. Zadaniem patroli było zapobieżenie próbom nielegalnego przekraczania granicy przez imigrantów, ale także zwalczanie przemytu. Dzięki zaangażowaniu w powierzone zadania, w trakcie dwumiesiecznej służby nasi policjanci udaremnili próbę nielegalnego przekroczenia granicy 120 imigrantom.

Wczorajsze spotkanie z policjantami i pracownikami Policji było dla prelegentów okazją do zaprezentowali specyfiki pełnionej za granicą służby. Natomiast dla obecnych na sali słuchaczy stworzyło to niepowtarzalną okazję aby poznać z jakimi wyzwaniami i problemami zmagają się funkcjonariusze pełniący misję w różnych częściach świata.

Gratulujemy małopolskim policjantom i jesteśmy dumni, że godnie reprezentowali polską Policję na forum międzynarodowym.

KWP w Krakowie / ig

  • Przedstawiciele małopolskiej Policji w służbie poza granicami kraju
  • Przedstawiciele małopolskiej Policji w służbie poza granicami kraju
  • Przedstawiciele małopolskiej Policji w służbie poza granicami kraju
  • Przedstawiciele małopolskiej Policji w służbie poza granicami kraju
  • Przedstawiciele małopolskiej Policji w służbie poza granicami kraju
  • Przedstawiciele małopolskiej Policji w służbie poza granicami kraju
Powrót na górę strony