Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie Posterunku Policji w Piątnicy

Data publikacji 24.01.2017

Po blisko siedmiu latach przerwy, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, ponowne funkcjonowanie rozpoczyna dziś Posterunek Policji w Piątnicy. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją, a dzięki jej odtworzeniu mieszkańcy miejscowości położonych na terenie gminy Piątnica będą mieli dużo łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym. W uroczystości otwarcia posterunku udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadisnp. Daniel Kołnierowicz, zaproszeni goście oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

Dziś (24.01.2017 r.) rano przed budynkiem przy ul. Czarnockiej w Piątnicy, rozpoczęły się uroczystości związane z otwarciem na terenie województwa podlaskiego kolejnego przywróconego posterunku Policji. W uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy uczestniczyli: Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji z jednostek sąsiadujących, władze samorządowe, duchowieństwo, a także mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w MSWiA przez dowódcę uroczystości kom. Daniela Szymanowicza. Następnie na maszt podniesiona została flaga państwowa i odegrany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej części uroczystości Minister Jarosław Zieliński w towarzystwie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Daniela Kołnierowicza, Komendanta Miejskiego Policji w Łomży kom. Marka Sienkiewicza, a także Starosty Łomżyńskiego Elżbiety Parzych i Wójta Gminy Piątnica Krzysztofa Kozickiego - przekazał klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w  Piątnicy na ręce asp. sztab. Grzegorza Kurkowskiego, który złożył meldunek objęcia stanowiska kierownika nowej placówki. Po ceremonii, w uroczystej defiladzie udział wzięły: Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także poczty sztandarowe okolicznych OSP.

Posterunek Policji w Piątnicy to jedno z tych miejsc, które rozpoczęło funkcjonowanie, właśnie na prośby mieszkańców wyrażane w czasie społecznych debat organizowanych w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Postulaty takie były regularnie zgłaszane łomżyńskim policjantom. 6 października 2016 roku podpisane zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Łomży – właścicielem budynku, Gminą Piątnica i Komendą Miejską Policji w Łomży, na podstawie którego udostępnione zostały pomieszczenia na potrzeby utworzenia nowego posterunku.

Pierwsze prace remontowe w nowej siedzibie Posterunku Policji w Piątnicy rozpoczęły się z końcem października, a zakończono je 29 grudnia 2016 roku.  Po blisko siedmiu latach przerwy (1 kwiecień 2010 r.), zwieńczeniem zawartych porozumień i wykonanych prac jest otwarcie Posterunku Policji w Piątnicy przy ul. Czarnockiej 14.

Pomieszczenia posterunku liczą  ponad 51 m² powierzchni. W ich skład wchodzą dwa pokoje biurowe, poczekalnia oraz część sanitarna. Koszty remontu, przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby posterunku wyniosły łącznie nieco ponad 147 tys. zł. Służbę w jednostce będzie pełniło pięciu policjantów, w tym dwóch dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gminy Piątnica będzie mógł zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu wymagającym policyjnej interwencji.

KWP w Białymstoku / kp

 

 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
 • uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Piątnicy
Powrót na górę strony