Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Egzaminy policyjnych misjonarzy

Policjanci, którzy kandydują do służby w ramach misji stabilizacyjnej EULEX w Kosowie przystąpili do egzaminów kwalifikacyjnych, które aktualnie odbywają się w słupskiej Szkole Policji. Funkcjonariusze, którzy uzyskają najlepsze wyniki pełnić będą służbę w ramach XXVII. zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji stacjonującej w Kosowskiej Mitrovicy.

Jest to już trzecia i ostatnia część postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na policyjnych misjonarzy. Każdy policjantów uzyskał wcześniej zgodę komendanta garnizonu, w którym pełni służbę oraz pozytywny wynik rozmowy z psychologiem.
W ramach etapu przeprowadzanego w Szkołach Policji, każdy z policjantów przystępuje do testu sprawności fizycznej, uczestniczy w wywiadzie lekarskim i przeprowadza indywidualną rozmowę z zespołem kwalifikacyjnym, w skład którego wchodzi Dowódca Jednostki, Zastępca Dowódcy oraz przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, które organizuje i nadzoruje cały proces doboru policjantów do służby na misjach poza granicami kraju.

W trwających aktualnie w słupskiej Szkole Policji egzaminach uczestniczy prawie 100 policjantów z garnizonu kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz Szkół Policji w Słupsku i Pile.
Policjantki i policjanci, którzy przejdą z najlepszymi wynikami całe postępowanie kwalifikacyjne, wejdą w skład XXVII. zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Dowódcą Jednostki jest podinsp. Michał Kocot, a jego zastępcą - podinsp. Paweł Pawłowski.

Policjanci, którzy wejdą w skład Jednostki, już w połowie marca rozpoczną w słupskiej Szkole Policji miesięczne ćwiczenia zgrywające mające na celu doskonalenie działania poszczególnych komponentów jednostki i przećwiczenie procedur obowiązujących na misjach. Na Bałkanach policyjni misjonarze z Polski pełnią służbę już ćwierć wieku.

  • Spotkanie z Komendantem Szkoły Policji w Słupsku insp. Jackiem Gilem

  • Rozpoczęcie III. etapu kwalifikacji

  • Test sprawności fizycznej

  • Rozmowa kwalifikacyjna

  • Baza Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowskiej Mitrovicy

Powrót na górę strony