Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna kolneńskich policjantów z udziałem Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego

Data publikacji 25.01.2017

Wczoraj na placu przed Komendą Powiatową Policji w Kolnie odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego radiowozu Kia cee’d 1,6 Pb. Policyjne auto zakupione ze środków MSWiA przekazane zostało funkcjonariuszom Wydziału Ruchu Drogowego kolneńskiej komendy. Następnie odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Określono również priorytety działań policjantów na bieżący rok. W uroczystościach uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński.

Wczoraj po południu odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie do służby nowego radiowozu, sfinansowanego przez MSWiA, który trafił do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Uroczystość odbyła się z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Pana nadbrygadiera Leszka Suskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana nadinspektora Daniela Kołnierowicza oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Pana st.brygadiera Jarosława Wendt.  W spotkaniu uczestniczył również JE ks Biskup Janusz Stepnowski,  kapelan kolneńskich policjantów Ksiądz Kanonik Stanisław Uradziński. Wśród zaproszonych gości byli między innym  przedstawiciele samorządów,  przedstawiciele Straży Pożarnej oraz instytucji wspólpracujących z Policją.

Spotkanie rozpoczął Pan Komendant Powiatowy Policji w Kolnie mł. insp. Artur Żebrowski, który przywitał wszystkich zebranych i poprosił JE ks.Biskupa Janusza Stepnowskiego o poświęcenie nowego radiowozu. Następnie Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz oficjalnie przekazali policjantom kluczyki do oznakowanego radiowozu kia cee’d (1,6 Pb).

Dalsza część spotkania odbyła się w świetlicy komendy. Zgromadzeni wysłuchali wystąpienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, który podziękował kolneńskim policjantom za ich efektywną służbę oraz omówił modernizację służb mundurowych w najbliższych latach. Podkreślił także jak ważna jest obecność Policji w społeczeństwie oraz dobry kontakt dzielnicowych z mieszkańcami. Poprawie tych elementów służyć mają wprowadzone w 2016 roku innowacyjne projekty takie jak: aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, program „Dzielnicowy bliżej nas” czy aplikacja „Moja Komenda”. Pan Jarosław Zieliński podkreślił również, że pracę Policji dobrze ocenia aż 72% społeczeństwa i podziękował funkcjonariuszom za sumienną służbę.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Szef podlaskich policjantów zauważył, że systematyczna modernizacja floty policyjnej poprawia warunki służby funkcjonariuszy, a to z pewnością przekłada się na zwiększenie skuteczności działań oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

W dalszej części spotkania młodszy inspektor Artur Żebrowski przedstawił wyniki pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kolnie za 2016 rok. Podczas wystąpienia wielokrotnie podkreślano dobre wyniki osiągnięte przez kolneńskich policjantów. W zakresie wykrywalności przestępstw w ubiegłym roku kolneńska Policja osiągnęła wynik 80,5%. Na uwagę zasługuje duży wzrost wykrywalności w zakresie przestępstw kryminalnych, gdzie odnotowano wynik 71,1%. Kolneńska Policja może się również pochwalić wysoką wykrywalnością w kategoriach przestępstw gospodarczych - 91,9% oraz bójek i pobić - 100%. Na drogach naszego powiatu w ubiegłym roku doszło do 243 kolizji oraz 22 wypadków. W zdarzeniach drogowych 3 osoby zginęły, natomiast 28 osób zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 117 nietrzeźwych kierujących. Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu będzie jednym z priorytetowych zadań kolneńskiej Policji w 2017 roku.

Głos zabrali również zaproszeni goście, m.in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  nadbrygadier Leszek Suski oraz Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt przedstawiając zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności o czym należy pamiętać i jak ustrzec się przed zatruciem tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem.

KWP w Białymstoku / ws

  • Odprawa roczna kolneńskich policjantów z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego
  • Odprawa roczna kolneńskich policjantów z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego
  • Odprawa roczna kolneńskich policjantów z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego
  • Odprawa roczna kolneńskich policjantów z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego
  • Odprawa roczna kolneńskich policjantów z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego
  • Odprawa roczna kolneńskich policjantów z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego
Powrót na górę strony