Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej instruktorów strzelań policyjnych

Kandydaci na instruktorów strzelań policyjnych kształcą się w słupskiej Szkole Policji. Po części teoretycznej, słuchacze prowadzą w tym tygodniu zajęcia na osiach strzeleckich z wykorzystaniem ostrej amunicji. Na zakończenie miesięcznego szkolenia czekają ich kilkudniowe egzaminy.

Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Zgodnie z wydawanymi co rok na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji wytycznymi zajęcia takie są obowiązkowe dla każdego policjanta. Policjanci, którzy doskonalą swoje umiejętności, na szkolenie przyjehchali z garnizonów: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego oraz z Komendy Stołecznej Policji.
Program kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych został zatwierdzony w 2007 roku; wykwalifikowana i doświadczona kadra Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego w odpowiednio przygotowanych obiektach, które umożliwiają przeprowadzenie wszystkich strzelań programowych, profesjonalnie przygotowuje policjantów z całego kraju do samodzielnego prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku kandydaci na instruktorów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć. Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalą swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznają się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.
Każdy uczestnik poznaje zasady, metody kształcenia oraz środki dydaktyczne w wykorzystywane w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznaje się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym.

Kształcenie Instruktorów Strzelań Policyjnych na potrzeby jednostek terenowych prowadzone w przeważającej części w słupskiej Szkole Policji. Podobne szkolenia, ale dla policjantów jednostek antyterrorystycznych realizuje Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

  • Strzelanie z broni gładkolufowej

  • Strzelanie z pistoletu maszynowego

  • Strzelanie z karabinu maszynowego AKMS tzw. "kałasznikowa"

Powrót na górę strony