Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne patrole na stokach Warmii i Mazur

Data publikacji 26.01.2017

Policjanci z Warmii i Mazur pojawią się na stokach naszego regionu. Głównym zadaniem funkcjonariuszy pracujących na zorganizowanych terenach narciarskich będą działania prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Funkcjonariusze przeszli szkolenie merytoryczne i praktyczne z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa miłośnikom „białego szaleństwa”.

Z inicjatywy  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka, policjanci z Warmii i Mazur będą strzegli porządku oraz zapewnią bezpieczeństwo na zorganizowanych stokach narciarskich w województwie warmińsko-mazurskim.

Wczoraj tj. 25.01.2017 r. czterech policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie (w tym jedna policjantka) przeszli szkolenie praktyczne na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie, a dzień wcześniej szkolenie merytoryczne. Funkcjonariusze z OPP, będą pełnili służby na stokach od przyszłego tygodnia. Oficjalne otwarcie sezonu odbędzie się w Mrągowie 31.01.2017 roku na Górze Czterech Wiatrów.

Jest to swoiste novum, jeśli chodzi o nasze województwo. Policjanci pracujący na stokach, mają prawo legitymować oraz pouczać. Funkcjonariusze będą pilnować porządku oraz reagować na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania, a także patrolować nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi.

Podstawowym zadaniem policjantów na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. W związku z tym osoby, które korzystają z uroków zorganizowanych tras, powinny znać kilka podstawowych przepisów związanych z „białym szaleństwem”.

Przypominamy o obowiązku używania w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przystosowanego przez osoby do ukończenia 16 roku życia.

„Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich” zabrania uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanych terenach narciarskich w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Za łamanie powyższych zapisów ustawodawca przewidział karę grzywny.

Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności: zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania; stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim; zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia oraz bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby a także o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

PAMIĘTAJ!

OD TWOJEGO ZACHOWANIA NA STOKU ZALEŻY BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH OSÓB

 1. Przestrzegaj regulaminu korzystania z urządzeń i tras zjazdowych.
 2. Respektuj znaki narciarskie ustawione na trasach zjazdowych.
 3. Rozpoczynając zjazd zachowuj szczególną ostrożność.
 4. Zjeżdżaj z szybkością odpowiednią do Twoich umiejętności.
 5. W trakcie zjazdu zawsze zachowaj bezpieczną odległość od innych osób.
 6. Zjeżdżaj z góry tak, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed Tobą.
 7. Unikaj zatrzymywania się w miejscach zwężeń i z ograniczoną widocznością.
 8. Podchodź tylko poboczem trasy zjazdowej.
 9. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki.
 10. Widząc osobę leżącą sprawdź czy nie potrzebuje Twojej pomocy.
 11. W Parkach Narodowych zjeżdżaj tylko po wyznaczonych trasach zjazdowych.
 12. Szanuj przyrodę.
 13. Nie pozostawiaj bez opieki sprzętu narciarskiego.
 14. Kask narciarski może Cię uchronić przed następstwami wypadków.


„Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”

W związku z otwarciem sezonu narciarskiego na Warmii i Mazurach, miłośnicy sportów zimowych powinni przyswoić sobie zasady kampanii pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Kampania pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” prowadzona jest pod dwoma hasłami, adresowanymi do różnych odbiorców: do dorosłych – „Odpowiedzialni na stoku” oraz do dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.

Policja od wielu lat na stokach

Policja od wielu lat podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego zwolennikom uprawiania sportów zimowych. Współdziała przy tym z odpowiednimi podmiotami na rzecz ratownictwa górskiego i narciarskiego.

Służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich w sezonie zimowym 2015/2016 pełniło 250 funkcjonariuszy, na terenie pięciu województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i łódzkiego. Policjanci pełniąc służbę na zorganizowanych terenach narciarskich w minionym sezonie narciarskim 2015/2016 ujawniali wykroczenia, w tym z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich dotyczące nieprzestrzegania obowiązku jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardingu, przez osoby poniżej 16 roku życia, w kasku konstrukcyjnie do tego przystosowanym, jak też uprawiania tej formy rekreacji w stanie nietrzeźwości.

Wobec sprawców wykroczeń stosowano postępowanie mandatowe, kierowano wnioski o ukaranie do sądu, natomiast najczęściej stosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia bądź zwrócenia uwagi. W tym roku do grona policjantów z kraju dołączyli policjanci z Warmii i Mazur.

KWP w Olsztynie / kp

 

 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
 • policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach narciarskich
Powrót na górę strony