Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku – Warmia i Mazury

Data publikacji 31.01.2017

Na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie nastąpiła uroczysta inauguracja kampanii informacyjno-edukacyjnej „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” objętej patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uroczystej inauguracji uczestniczyli Wojewoda Warmińsko - Mazurski Pan Artur Chojecki, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji – insp. Dariusz Minkiewicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Warmia i Mazury, z czego nie wszyscy mogą sobie zdawać sprawę, to region atrakcyjny turystycznie przez cały rok. Oprócz tysiąca jezior, pojawiło się tu wiele miejsc i obiektów, z których mogą korzystać amatorzy sportów zimowych. Dlatego musimy zadbać o ich bezpieczeństwo, mówią jednym głosem samorządowcy i policjanci.

Warmia i Mazury atrakcyjne nie tylko latem

Warmia i Mazury to niewątpliwie region bardzo atrakcyjny turystycznie. Zainteresowanie to dotyczy już nie tylko wypoczynku wakacyjnego, ale także zimowego. Wraz z coraz prężniej rozwijającą się infrastrukturą służącą uprawianiu sportów zimowych, region ten przyciąga coraz więcej amatorów narciarstwa, co wiąże się z koniecznością zapewnienia tej grupie bezpieczeństwa. Tylko mrągowski ośrodek sportowy na Górze Czterech Wiatrów szacunkowo w sezonie zimowym w ubiegłych latach gościł od 20 do 60 tysięcy amatorów narciarstwa.

Zjazdy pod okiem policyjnych narciarzy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak i gości odwiedzających region, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przeszkoliła policjantów, którzy pełnić będą codzienną służbę na terenie stoków narciarskich województwa. Zadania służbowe tych funkcjonariuszy, oprócz obecności i dbałości o bezpieczeństwo narciarzy, koncentrować się będą na zagadnieniach profilaktycznych.

Policyjnych narciarzy będzie można spotkać na terenie:

- Góry Chrobrego w Elblągu,

- Wyciągu Narciarskiego w Okrągłym,

- Pięknej Góry w Gołdapi,

- Kurzej Góry w Kurzętniku,

- Góry Czterech Wiatrów w Mrągowie

- Wyciągu Narciarskiego Kartasiówka w miejscowości Ruś.

Od dzisiaj, 31.01.br., policjanci wyruszą na stoki narciarskie Warmii i Mazur. Funkcjonariusze ci, prywatnie amatorzy sportów zimowych, na co dzień pełniący służbę w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, przeszli szkolenie teoretyczne i praktyczne. Służba pełniona na stoku, z oczywistych powodów, ma zupełnie inny charakter. Dlatego zależy nam na tym, aby policjanci byli bardzo dobrze przygotowani zarówno pod kątem egzekwowania przepisów prawa, przeprowadzania interwencji, ale także edukowania dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie bezpiecznych zachowań podczas uprawiania sportów zimowych – powiedział mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadzorujący pion prewencji - Na Warmii i Mazurach trwają ferie. Służby policyjnych narciarzy to kolejny element realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w tym czasie.

Samorządy, przedsiębiorcy i policja – partnerzy na rzecz bezpieczeństwa

Służby policyjnych narciarzy to po raz kolejny dowód słuszności tezy, że bezpieczeństwo to wspólna sprawa policji, władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Policyjne patrole czuwające nad bezpieczeństwem amatorów sportów zimowych zostały wyposażone dzięki środkom, które na ten cel przeznaczył Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Funkcjonariusze mogli się szkolić na Górze Czterech Wiatrów dzięki samorządowi Mrągowa oraz lokalnym przedsiębiorcom, którym zależy na bezpieczeństwie, w związku z czym użyczyli policjantom obiekt i sprzęt.

Profilaktyka, konkursy i nagrody

Uroczysta inauguracja kampanii informacyjno-edukacyjnej "Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku" oraz służb policyjnych patroli narciarskich jest okazją do nauki o zimowym bezpieczeństwie, można tu spotkać policyjnych profilaktyków, dzielnicowych, funkcjonariuszy ruchu drogowego, których zadaniem jest edukacja młodszych i starszych narciarzy. Każdy może zobaczyć policyjny poduszkowiec, który funkcjonariusze wykorzystują podczas akcji ratowniczych prowadzonych w trudno dostępnych terenach, np. na oblodzonym jeziorze. Można również sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Instruktorzy i policjanci przygotowali konkursy, w których uczestnicy będą walczyć o nagrody ufundowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka.

Stok nie jest dla bałwanów

„Stok nie jest dla bałwanów” – to nazwa konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a który służy promocji właściwych zachowań na stoku. Niemniej jednak, każdy narciarz musi pamiętać o przestrzeganiu regulaminu obiektu oraz przepisów prawa obowiązujących na stokach, a szczególnie tych wynikających z Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia na zorganizowanym terenie narciarskim ma obowiązek jeździć wyłącznie w specjalnym kasku ochronnym. Karę poniesiemy także jeśli będziemy jeździć na nartach lub desce snowboardowej po alkoholu lub środkach odurzających.

Każdy amator sportów zimowych, zanim ruszy na stok, powinien zapoznać się, a później respektować zapisy Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

(KWP w Olsztynie/ Biuro Prewencji KGP/ mw)

 

  • Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku – Warmia i Mazury
  • Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku – Warmia i Mazury
  • Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku – Warmia i Mazury
Powrót na górę strony