Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu

Data publikacji 01.02.2017

1 lutego 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się spotkanie komendantów miejskich i powiatowych woj. łódzkiego oraz kierowników rewirów dzielnicowych podczas, którego omówiono wszystkie aspekty wprowadzanych na bieżąco zmian w pracy dzielnicowych.

Przypominamy, że Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m.in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia, a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017 roku. Dodatkowo dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować nakazów doprowadzeń, a także w mniejszym zakresie będą uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, dostęp do Internetu, skrzynkę e-mailową a dane kontaktowe do niego z łatwością znaleźć można w aplikacji "Moja Komenda" .

W KWP w Łodzi opracowano anonimową ankietę dla dzielnicowych po to aby uzyskać informację zwrotną jak ci właśnie funkcjonariusze widzą swoją rolę, jakie napotykają trudności i co należałoby zmienić żeby jeszcze bardziej to usprawnić. Ankieta została rozdana podczas spotkania 1 lutego.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw prewencji insp. Dariusz Walichnowski podkreślił, że konsekwencją procesu wdrażania programu na terenie Łódzkiego Garnizonu Policji jest odebranie dzielnicowym postępowań w sprawach o wykroczenia, zmiana struktur NOP (nieetatowych oddziałów prewencji) wykluczająca dzielnicowych, uzupełnianie wakatów, udostępnienie skrzynek poczty elektronicznej dzielnicowych, wyposażenie w telefony komórkowe z dostępem do Internetu  (docelowo smartfony i tablety). W planach jest uruchomienie aplikacji What’s Up, szkolenia lokalne będące odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie.

Na terenie woj. łódzkiego, we wszystkich powiatach, zorganizowano do tej pory 23 konferencje dotyczące m.in. programu Dzielnicowy bliżej nas. Uruchomiono Forum idei ku Bezpieczeństwu i dialogu społecznego, którego celem jest m.in. promowanie programu, wypracowanie formuły pracy dzielnicowych, uczenie dzielnicowych i ich przełożonych skutecznej współpracy z instytucjami, tworzenie lokalnych koalicji, rozwnięcie współpracy z OHP celem minimalizowania społecznego wykluczenia młodych ludzi.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach i analizach informacji uzyskiwanych podczas debat i forum w KWP w Łodzi opracowano jednolity opis stanowiska pracy dzielnicowego.

Głównym założeniem wdrażanego  programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Co ważne kierunki zmian w służbie dzielnicowych dotyczą także obszarów: kadrowego, szkoleniowego, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjnego.

Minister Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie, dzięki któremu powstanie nowe, lepiej płatne stanowisko – starszy dzielnicowy. Dzięki temu policjanci będą mogli awansować pełniąc cały czas swoją funkcję.

Kolejną zmianą w 2017 roku będzie opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań będzie konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

Jak wynika z ogólnopolskiego badania dzielnicowych, większość „funkcjonariuszy pierwszego kontaktu” twierdzi, że ich sytuacja w ostatnim czasie uległa poprawie, a prestiż ich stanowiska jest wysoki. Dzielnicowi jako jedną z przyczyn, dla których chcieliby zmienić stanowisko uznają brak możliwości awansu, nadmiar obowiązków oraz ograniczenie dostępu do szkoleń. Program „Dzielnicowy bliżej nas” oprócz awansu poziomego, przewiduje także dodatkowe szkolenia oraz likwidację dodatkowych obowiązków.

Informacji o realizacji programu Dzielnicowy bliżej nas oraz kontaktu do poszczególnych dzielnicowych ze swojego miejsca zamieszkania należy szukać na stronach internetowych poszczególnych komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego.

(KWP w Łodzi / mw)

  • Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu
  • Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu
  • Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu
  • Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu
  • Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu
Powrót na górę strony