Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kadry kierowniczej Lubuskiej Policji

Data publikacji 01.02.2017

W środę /1 lutego/ w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie odbyła się narada kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego. Podczas spotkania szef lubuskich stróżów prawa insp. Jarosław Janiak przedstawił główne założenia, plany i priorytety działań na 2017 rok, które omówione zostały na wcześniejszej odprawie centralnej z udziałem Ministrów Spraw Wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Jarosława Szymczyka oraz Komendantów Wojewódzkich Policji.

Lubuscy policjanci podsumowali już efekty swej pracy przed dwoma tygodniami:

http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/19629,Lubuska-Policja-podsumowuje-rok.html

Dużo pozytywnych informacji wynikało zwłaszcza z ograniczenia przestępczości kryminalnej. Mniej uciążliwych społecznie zdarzeń przy jednoczesnym wzroście wykrywalności osób za nie odpowiedzialnych to konsekwencja ciężkiej pracy wszystkich lubuskich stróżów prawa. Niezwykle istotne jest również to, co przed nami. Dokładne omówienie założeń, przed którymi stoi Policja było przedmiotem piątkowego /27 stycznia/ spotkania w Komendzie Głównej Policji z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Wiceministra SWiA Jarosława Zielińskiego, kierownictwa Komendy Głównej Policji oraz Komendantów Wojewódzkich Policji:

https://policja.pl/pol/aktualnosci/138224,Narada-kadry-kierowniczej-Policji.html

W środę /1 lutego/ podczas narady kadry kierowniczej garnizonu lubuskiego, Komendant Wojewódzki Policji  w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak przedstawił wszystkie założenia, plany i priorytety działań na 2017 rok.

Główne zadania to: zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podniesienie skuteczności policyjnych działań w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, zabezpieczanie majątku w ramach prowadzonych postępowań, wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie. Istotne również będzie podniesienie jakości i efektywności pracy Policji przez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, czy doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji przez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby czy pracy.

W pionie prewencji niepokój budzi wzrost liczy wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby rok 2017 na polskich drogach był bezpieczny, jak również na lubuskich arteriach komunikacyjnych.

W służbie prewencyjnej najważniejszymi zadaniami będzie kontynuacja procesu odtwarzania posterunków i wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że w 2016 roku w województwie lubuskim zostały przywrócone trzy Posterunki Policji. Te służą już mieszkańcom Dobiegniewa, Kargowej i Szlichtyngowej. Nowy model funkcjonowania dzielnicowych ujęty w programie „Dzielnicowy bliżej nas” również stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania pracy Policji.

W realizacji powyższych zadań i oczekiwań jakie stoją przed Policją z pewnością pomoże Program Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Skutki działania tego Programu są już odczuwalne także  województwie lubuskim, chociażby na przykładzie nowozakupionych radiowozów. Inne założenia związane z tym projektem to wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz inwestycje budowlane.

Naczelnik Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. podinsp. Łukasz Charytonik zapoznał komendantów jednostek terenowych oraz naczelników wydziałów KWP z pismem Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego skierowanego do policjantów i pracowników cywilnych Policji, w którym dziękuje za niezwykle pracowity, bezpieczny i satysfakcjonujący rok 2016, który stał pod znakiem licznych imprez o charakterze międzynarodowym, m. in.szczyt NATO oraz ŚDM przez co dał przekonanie, że Polska jest krajem bezpiecznym. Jak zaakcentował:

 „Z dumą i satysfakcją możemy powiedzieć, że rok 2016 był obiektywnie dobrym czasem dla polskiej Policji. Najważniejsze jest jednak to, że był to dobry czas dla bezpieczeństwa państwa i obywateli…”

Z uwagi na obecność wojsk amerykańskich oraz właściwe zapewnienie bezpieczeństwa i obsługi potencjalnych zdarzeń, kierownictwo Lubuskiej Policji wspólnie z przedstawicielami innych instytucji m.in. Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, SKW oraz stroną amerykańską zainicjowało wspólne spotkanie. Ma ono w rezultacie doprowadzić do wypracowania wspólnego algorytmu postępowania, aby w przypadku jakichkolwiek zdarzeń z ich udziałem czynności zrealizować szybko i skutecznie, z właściwym podziałem kompetencyjnym. Przedstawiono także reguły prawne obowiązujące w naszym kraju, które mogą być pomocne dla osób pierwszy raz przebywających w Polsce.

KWP w Gorzowie Wlkp. / ws

  • Narada kadry kierowniczej Lubuskiej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Lubuskiej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Lubuskiej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Lubuskiej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Lubuskiej Policji
  • Narada kadry kierowniczej Lubuskiej Policji
Powrót na górę strony