Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przeszkolili ponad 118 tysięcy nauczycieli i uczniów

Data publikacji 03.02.2017

Zgodnie z założeniami Harmonogramu Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 z dniem 31 grudnia 2016 roku zostały zakończone realizowane przez Policję szkolenia dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Narodowy Program Antyterrorystyczny na lata 2015-2019 został wprowadzony uchwałą nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019. Zgodnie z jego postanowieniami Policji wyznaczono zadanie dotyczące zorganizowania szkoleń dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, które mogą potencjalnie wystąpić na terenie placówek oświatowych. Podczas spotkań poruszane były między innymi kwestie prawidłowego zachowania w przypadku wtargnięcia napastnika, pozyskania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego czy otrzymania podejrzanej przesyłki.

Przedsięwzięcia prowadzone były w całym kraju, wzięło w nich udział łącznie 118.118 osób, w tym dyrektorzy, pracownicy placówek oświatowych oraz uczniowie, którzy łącznie reprezentowali 17.150 placówek, co stanowi blisko 50% wszystkich szkół w Polsce. Do prowadzenia szkoleń w całym okresie ich realizacji zaangażowanych było ponad 850 funkcjonariuszy Policji. Szkolenia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, początkowo planowane do 30 maja, zostały przedłużone do końca 2016 r.

Podczas szkoleń policjanci przekazali uczestnikom 9.000 pakietów edukacyjnych składających się z płyty DVD z filmem pt. „Wtargnięcie napastnika do szkoły” wraz z komentarzem, broszury pt. „Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej” oraz poradników dla administratorów i mieszkańców zawierających zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego.

Dodatkowo do końca 2017 r. Policja posiadać będzie prawo do korzystania, utrwalania i zwielokrotniania filmu prezentowanego podczas spotkań. W związku z powyższym, pomimo oficjalnego zakończenia szkoleń, w przypadku stwierdzenia potrzeby zorganizowania dodatkowego spotkania na terenie placówki oświatowej, zapraszamy do kontaktu z najbliższą jednostką Policji.

Zrealizowane do tej pory szkolenia niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia świadomości w zakresie istniejących zagrożeń i pożądanych zachowań w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Jednocześnie wpłynęły na podniesienie poczucia bezpieczeństwa pracowników placówek oświatowych i ich podopiecznych. O ich zasadności i potrzebie kontynuacji w nieco zmienionej formie świadczyć może chociażby fakt, że na bazie przeprowadzonych działań Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przygotowała własny program edukacyjno-informacyjny o nazwie „ALFA” skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

 

Powrót na górę strony