Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszył Punkt Kontaktowy w Barwinku

Data publikacji 21.01.2008

Od kilku dni działa nowa policyjna jednostka na Podkarpaciu. To polsko-słowacki Punkt Kontakowy. Mieści się na byłym drogowym przejściu granicznym w Barwinku. Policjanci przez 7 dni w tygodniu całą dobę koordynują proces wymiany informacji między policjami Polski i Słowacji.

21 grudnia u br. roku Polska i Słowacja weszły do strefy Schengen. Zniknęły granice. Ta decyzja stawia nowe wyzwania Policji. Istotnie zmienia się taktyka poszukiwania osób, skradzionych rzeczy, prowadzenia pościgów. Niezwykle ważne staje się zapewnienie sprawnego przepływu informacji między policjami sąsiadujących z sobą krajów.

Podkparpacka Policja już jesienią 2007 roku zaczęła przygotowania do pracy w nowej sytuacji. Zapadła decyzja o utworzeniu polsko-słowackiego Punktu Kontaktowego. Wybór siedziby był oczywisty. Powstał on w Barwinku, na byłym przejściu granicznym.

Istotnym wyzwaniem było skompletowanie załogi Punktu Kontaktowego - Naczelnik wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który koordynował powstawanie nowej jednostki, szukał doświadczonych policjantów, potrafiących trafnie analizować informacje. Wymogiem była znajomość języka słowackiego.

Już w grudniu do służby w Barwinku zakwalifikowano sześciu funkcjonariuszy. W styczniu rozpoczęli pracę. Wcześniej pomieszczenia, w których pełnią służbę, wyposażono w komputery z dostępem do policyjnych baz danych, w tym także do Systemu Informacyjnego Schengen.

Na początku lutego do polskich policjantów dołączą koledzy ze słowackiej Policji.

Oto najważniejsze zadania, jakie realizują policjanci Punktu Kontaktowego w Barwinku:

• Wyszukiwanie, wymiana informacji i koordynowanie działań w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości w rejonie przygranicznym;
• zarządzanie przepływem informacji, ich analiza i ocena;
• sporządzanie wspólnych raportów;
• wsparcie innych jednostek uczestniczących w działaniach przygranicznych.

Powrót na górę strony